Προβλήματα στην υποβολή της δήλωσης Εργοδότη - ΤΦ7

Επείγει η παράταση της προθεσμίας για υποβολή τους, που είναι στις 31 Ιουλίου

Του Θεόδωρου Μάντη*

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στην υποβολή της δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών-ΤΦ7, καθώς οι δηλώσεις πολλών εργοδοτών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το σύστημα TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αφού η προθεσμία για υποβολή των δηλώσεων, είναι η 31η Ιουλίου 2020.

Το πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στη διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της δήλωσης, αφού σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Φορολογίας υποχρέωση για εγγραφή στο μητρώο του για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα των οποίων τα εισοδήματα υπερβαίνουν τις €19500. Ως εκ τούτου, σημαντικός αριθμός εργαζομένων, των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €19500, δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για απόκτηση Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΜ) και ως φυσικό επακόλουθο δεν το έχουν δώσει στον εργοδότη τους. Η απουσία όμως του ΑΦΜ δεν επιτρέπει την καταχώρηση της δήλωσης του εργοδότη, με αποτέλεσμα σε πολλές επιχειρήσεις να επικρατεί σύγχυση σε σχέση με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή των δηλώσεών τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για το ΓεΣΥ που εξέδωσε το Τμήμα Φορολογίας, στις 9 Απριλίου 2019, όταν το εισόδημα ενός εργαζομένου δεν εμπίπτει στον όρο των αποδοχών του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, τότε η αρμοδιότητα είσπραξης εισφορών για το ΓεΣΥ, σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα, μεταφέρεται στο Τμήμα Φορολογίας με τον εργοδότη να υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση ΤΦ7 μαζί με την ανάλυση των προσώπων για τα οποία έχει παρακρατήσει ΓεΣΥ. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως έχει παρατηρηθεί ότι κάποια από τα στοιχεία που ζητούνται από το Τμήμα Φορολογίας καταχωρούνται σε λάθος πεδία στη δήλωση ΤΦ7 και ως εκ τούτου προκύπτουν λανθασμένα αποτελέσματα.

Με βάση την παρούσα κατάσταση και με δεδομένο πως η προθεσμία της 31ης Ιουλίου πλησιάζει, είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΤΦ7, προκειμένου το Τμήμα Φορολογίας να αξιολογήσει την όλη κατάσταση και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται, αλλά και για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργαζομένους να προχωρήσουν τις διαδικασίες για απόκτηση Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας.

* Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Μετανάστευσης της Ellinas Finance

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ