Κέρδη €40 εκατομμυρίων ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τους πρώτους 9 μήνες του 2020 ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα.

H Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, καταγράφοντας κέρδη 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα κυριότερα σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας είναι τα κέρδη μετά την φορολογία που ανέρχονται στα 40 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κυμαίνεται στο 22,51%, αρκετά πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Επίσης, πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν οι εποπτικές αρχές είναι και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Ελληνικής Τράπεζας που ανέρχεται στο 20,6%.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2020 υπήρξε σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων της τράπεζας να διαμορφώνεται στο 17,6% (εξαιρουμένων των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων που καλύπτονται από τις συμφωνίες που αφορούν το ΠΠΣ) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκαν στο 3,1% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Σημειώνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας ότι οι προσπάθειες για αντιμετώπιση και περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων συνεχίζονται.

Επίσης ο Όμιλος αναφέρει την ύπαρξη ισχυρής ρευστότητας, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 454% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,5 δισεκατομμυρίων ενώ ο Δείκτης των καθαρών χορηγήσεων προς τις καταθέσεις κυμαίνεται στο 42,5%.

Δήλωση Μεταβατικού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου: 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:
Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο ήταν άνευ προηγουμένου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας κάτω από αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες. Ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. 

Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Από την αρχή της κρίσης θέσαμε επιτυχώς σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας με στόχο τη συνεχή εξυπηρέτηση και υποστήριξη του κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο επανεξετάζουμε διαρκώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας αναλόγως, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας για την εννιαμηνία επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ισχυρή κατάσταση της οικονομικής θέσης μας σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,5% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%) είμαστε σε πολύ καλή θέση για να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά την εννιαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν ανήλθε σε  €712 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάστασης της οικονομικής θέσης μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες πλέον έχουν μειωθεί στο 17,6% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας. Παράλληλα, έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας για την εκπαίδευση και μεταφορά των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης. Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε ότι οι πελάτες μας έχουν αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες, καθώς πέραν του 80% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία, τη δέσμευσή  τους, και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες

Άλλα βασικά στοιχεία: 
•    Καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία 2020 στα €212,2 εκατ.
•    Κέρδος πριν από τη φορολογία για την εννιαμηνία 2020 στα €46,0 εκατ.
•    Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά την εννιαμηνία του 2020 ανήλθε σε €712,3 εκατ.
•    Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 58,6% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2020
•    Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθε στο 66,7% 
•    Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 454% και πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €5,4 δισ 
•    Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ