Eurobank: Νέο στεγαστικό για την πρώτη κατοικία

Τα στεγαστικά δάνεια προσφέρονται μέσα από σύγχρονες, απλές και ευέλικτες διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους γρήγορους ρυθμούς ζωής

Τον τελευταίο χρόνο, η αγορά των στεγαστικών δανείων έχει αλλάξει σημαντικά, λόγω της απότομης αύξησης των πληθωριστικών πιέσεων που είχαν, ως αποτέλεσμα σημαντικές αυξήσεις στο κόστος ζωής αλλά και ραγδαίες αυξήσεις των επιτοκίων. Οι αλλαγές αυτές έχουν επηρεάσει τη ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια, με τους δυνητικούς πελάτες να αναθεωρούν τα πλάνα τους ή να τα καθυστερούν, ενώ πελάτες με υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια ψάχνουν εναλλακτικές επιλογές με χαμηλότερα επιτόκια και ευνοϊκότερους όρους. 

Κατανοώντας τα νέα αυτά δεδομένα στην αγορά και τις ανάγκες των πελατών, η Eurobank Κύπρου έχει εισαγάγει ένα νέο στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους που διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος της ιδίας συνεισφοράς του πελάτη. Το δάνειο αυτό καλύπτει αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, ενώ η τιμολόγησή του στοχεύει στη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του στεγαστικού μας δανείου παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.eurobank.com.cy 

Επιπλέον, στα μέσα Μαΐου η Eurobank Κύπρου, αποδεικνύοντας και έμπρακτα το διαχρονικό της ενδιαφέρον για στήριξη των κυπριακών νοικοκυριών με την ανάληψη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, εισήγαγε πρόγραμμα επιβράβευσης των συνεπών πελατών στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας με μείωση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%) για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πέραν από τα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια, στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν και νέα στεγαστικά δάνεια που θα εκταμιευθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, νοουμένου ότι αυτά εξυπηρετούνται κανονικά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στις «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας της Τράπεζας: www.eurobank.com.cy 

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιπρόσθετα, η Eurobank Κύπρου προσφέρει μια ευρεία γκάμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην οποία περιλαμβάνονται και στεγαστικά δάνεια για την αγορά ή ανέγερση εξοχικής κατοικίας, καθώς και έξοδα ανακαίνισης. Τα στεγαστικά δάνεια προσφέρονται μέσα από σύγχρονες, απλές και ευέλικτες διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους γρήγορους ρυθμούς ζωής.

Η αίτηση για στεγαστικό δάνειο γίνεται διαδικτυακά, γρήγορα και εύκολα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης τής συνολικής διαδικασίας. Όλες οι αιτήσεις τυγχάνουν άμεσου χειρισμού από τους Προσωπικούς λειτουργούς Εξυπηρέτησης οι οποίοι, αφού προχωρήσουν σε προκαταρτικούς ελέγχους, επικοινωνούν άμεσα με τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη της αξιολόγησης του αιτήματος, προσφέροντας καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Κατά την αξιολόγηση ενός αιτήματος για στεγαστικό δάνειο, ο λειτουργός Εξυπηρέτησης θα λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οικονομικά δεδομένα τού κάθε πελάτη, προτού προτείνει τη στεγαστική λύση που καλύπτει καλύτερα τις δικές του ανάγκες. 

Τα αιτήματα για στεγαστικά δάνεια τυγχάνουν χειρισμού είτε από το Τμήμα Affluent Banking -με επικεφαλής την κ. Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου, είτε από το Τμήμα Private Banking - με επικεφαλής την κ. Αιμιλία Ζαχαρίου. Το Affluent Banking εξυπηρετεί το κομμάτι της ιδιωτικής τραπεζικής που πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι πελάτες του τμήματος Private Banking είναι ιδιώτες με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Ανεξάρτητα από το τμήμα εξυπηρέτησης, ο πελάτης λαμβάνει εξατομικευμένες υπηρεσίες τόσο σε ό,τι αφορά χρηματοοικονομικές λύσεις για κάλυψη προσωπικών αναγκών, όπως στεγαστικά δάνεια και επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, όσο και για τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 

28, 1075 Λευκωσία Κύπρος

22208000

www.eurobank.com.cy

info@eurobank.com.cy

INFO: 

Για αίτηση στεγαστικού δανείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας.

Διαβάστε επίσης: Τρ. Κύπρου: «Κλείδωσε» δόση και επιτόκιο και μπες στο δικό σου σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ