ΑΠΕ: Βελτιώνεται αλλά "θέλει ακόμα κουπί" η Κύπρος

Στο 16.9% έφτασε στην Κύπρο η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας το 2020 σύμφωνα με την Eurostat

επιμέλεια: Χρίστος Πέτρου 

Η Κύπρος ξεπέρασε, έστω κατ’ ελάχιστο τους στόχους για συμμετοχή των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο για το 2020, έφτασε το 16.9%. Όπως φαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος όπως και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, πλην ελαχίστων, κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους που είχαν τεθεί, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή - κατανάλωση ενέργειας.

Σημειώνεται ότι από το 2019 μέχρι το 2020 η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 3.1% σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ωστόσο όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, η Κύπρος συγκριτικά με το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, παραμένει στις κάτω θέσεις.

Σε ότι αφορά το σύνολο της ΕΕ, οι στόχοι που ορίζονται από σχετική οδηγία για τις ΑΠΕ, ξεπεράστηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 22%.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εurostat, "Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050"

 

Η Οδηγία ορίζει επίσης εθνικούς στόχους για το 2020, οι οποίοι τέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης και το συνολικό δυναμικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε χώρα. Κατά την εξέταση των εθνικών στόχων, 26 ​​κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, τους πέτυχαν ή τους υπερέβησαν για το 2020.

Ορισμένες χώρες έπρεπε να ολοκληρώσουν στατιστικές μεταφορές το 2020 για να επιτύχουν τους στόχους τους (βλ. ενότητα «για περισσότερες πληροφορίες»). Τα κράτη μέλη που ξεπέρασαν σημαντικά τους στόχους τους για το 2020 ήταν η Σουηδία, η Κροατία (και οι δύο +11 ποσοστιαίες μονάδες) και η Βουλγαρία (+7 ποσοστιαίες μονάδες). Η Γαλλία, αντίθετα, έπεσε κάτω από τον στόχο της (-3,9 π.μ.).

Με περισσότερο από το ήμισυ της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Σουηδία (60%) είχε μακράν το υψηλότερο μερίδιο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 2020, μπροστά από τη Φινλανδία (44%) και τη Λετονία (42%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στη Μάλτα (11%), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (12%) και το Βέλγιο (13%).

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ