«Ανδροκρατούμενος» ο τομέας της τεχνολογίας

Το 2020, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 83% των 2,7 εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ που απασχολούνταν και είχαν εκπαίδευση για τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ανδροκρατούμενος και στην Κύπρο ο τομέας της ICT, όπου το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών φτάνει μόλις το 28%.

Το 2020, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 83% των 2,7 εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ που απασχολούνταν και είχαν εκπαίδευση για τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 

H έρευνα αφορά τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, που θεωρείται κομβικός για το εργασιακό και παραγωγικό μέλλον παγκοσμίως. 

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Λετονία κατέγραψε το μεγαλύτερο μερίδιο ανδρών στο σύνολο των απασχολούμενων με εκπαίδευση ΤΠΕ (94%), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία (90%), το Βέλγιο και την Τσεχία (αμφότερες 89%) καθώς και την Πολωνία (88 %).

 

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργαζομένων με εκπαίδευση ΤΠΕ στη Δανία (33%), την Ελλάδα (31%), την Κύπρο (28%), τη Βουλγαρία (27%· χαμηλή αξιοπιστία) και Ρουμανία (27%).

ΠΗΓΗ: Eurostat

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ