Κυβέρνηση: Ζητά τα σχόλια των πολιτών για την Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας

Σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο της εθνικής Στρατηγικής - Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε σχόλια και παρατηρήσεις - Όραμα να καταστεί η Κύπρος περιφερειακή δύναμη για την Έρευνα, την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Υψηλή Τεχνολογία.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το προσχέδιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου για την περίοδο 2024-2026, με όραμα να καταστεί η Κύπρος περιφερειακή δύναμη για την Έρευνα, την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Υψηλή Τεχνολογία.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το προσχέδιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Οι πυλώνες στρατηγικής και οι βασικές προτεραιότητες

Το προσχέδιο περιλαμβάνει πέντε πυλώνες στρατηγικής για μια ολιστική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός ισχυρού, ολοκληρωμένου και καλά συνδεδεμένου εθνικού οικοσυστήματος με αυξημένη συμβολή στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας η Κύπρος κέρδισε σημαντικό έδαφος τα προηγούμενα χρόνια, προχωρώντας από την κατηγορία "Μέτριες", στην κατηγορία "Ισχυρές" το 2022, διατηρώντας την πρόοδο της το 2023, φθάνοντας στην 10η θέση με απόδοση 105,4% του μέσου όρου της ΕΕ και ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό απόδοσης από αυτό της ΕΕ (8,5% μονάδες). Οι επιδόσεις στην καινοτομία σημείωσαν σταθερή αύξηση μεταξύ 2016 και 2020 και μεγάλη επιτάχυνση το 2021, με αύξηση της απόδοσης κατά 45% 2023.

Αναφέρεται ακόμη ότι η Κύπρος έχει επίσης βελτιώσει σταθερά τη θέση της στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας στην 28η θέση από 132 οικονομίες το 2023. Η χώρα κατατάσσεται δεύτερη στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και Δυτικής Ασίας. 

Η Κύπρος, προστίθεται, έχει επιτύχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν απορρόφηση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας στην Έρευνα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Teaming for Excellence». 

Η Κύπρος επιθυμεί να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη για την Έρευνα, την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα, και την Υψηλή Τεχνολογία και για να εκπληρώσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις, επιχειρήσεις και ταλέντα. 

Στις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής, όπως αναφέρονται στο προσχέδιο, περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων με συνετή στρατηγική αξιοποίηση της άμεσης κρατικής χρηματοδότησης και έμμεσης στήριξης, η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που προάγει την αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία, η δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για την προσέλκυση παγκόσμιων ερευνητικών ταλέντων, η δημιουργία ερευνητικών κέντρων παγκόσμιας κλάσης, η εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι η πολιτική παραμένει επίκαιρη, αποτελεσματική και ευθυγραμμισμένη με το πρωταρχικό όραμα.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023, στην πλατφόρμα διαβούλευσης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Σε διαπραγματεύσεις με παραγωγούς του Bollywood βρίσκεται το WICCI CYPRUS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ