Αρχέστρατος: Η οριζόντια αντίληψη του επισιτιστικού τομέα επιβαρύνει τα εστιατόρια

Επισιτιστικό Ινστιτούτο Κύπρου Αρχέστρατος: Η οριζόντια αντίληψη του επισιτιστικού τομέα από το κράτος επιβαρύνει δυσανάλογα τα εστιατόρια, που θυματοποιούνται αδίκως.

Το Επισιτιτιστικό Ινστιτούτο Κύπρου Αρχέστρατος κατόπιν των νέων διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισημάνει την αδήριτη ανάγκη της τροποποίησης των μέτρων της κυβέρνησης τα οποία θα πρέπει να είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Υπό το φως των νέων διαταγμάτων της Κυπριακής κυβερνήσεως, για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τον Ιουλίου 2021, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας των εστιατορίων, δηλαδή των μελών μας, παραθέτουμε τα εξής:

Επειδή τα διατάγματα και τα μέτρα που ανακοινώνονται κατά καιρούς από τον Υπουργό υγείας, επηρεάζουν τις συνθήκες, διαφοροποιούν, μειώνουν ή μηδενίζουν τις δυνατότητες απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων επισιτισμού.

Επειδή τα διατάγματα που εκδίδει και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Υπουργό υγείας, επηρεάζουν τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Επειδή η ευθύνη των συνεπειών στην οικονομία, της έκδοσης διαταγμάτων και η προσπάθεια ελαχιστοποίησης τους, βαραίνει το κράτος.

Επειδή το κράτος έχει υποχρέωση την προστασία των πολιτών του και των επιχειρήσεων που το χρηματοδοτούν.

Επειδή η μετακύλιση της ευθύνης της αστυνόμευσης και εποπτείας των διαταγμάτων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποτελεί φαιδρότητα.

Επειδή το παρόν νομικό πλαίσιο που διέπει τον επισιτιστικό τομέα επιτρέπει ή και ανέχεται την λειτουργία υποστατικών κατά παράβαση των όρων αδειοδότησης τους.

Επειδή τα διατάγματα δεν είναι ούτε στοχευμένα, ούτε αναλογικά, αλλά οριζόντια.

Προτείνουμε τα εξής:

Τον άμεσο διαχωρισμό των επιχειρήσεων του επισιτιστικού τομέα, σύμφωνα με την λειτουργία τους, τις χωροθετικές τους προδιαγραφές και τις πρακτικές τους.

Την άμεση δημιουργία προτύπων λειτουργίας για τις επιχειρήσεις επισιτισμού.

Την επαρκή αστυνόμευση και έλεγχο των επιχειρήσεων που παραβαίνουν τους όρους λειτουργίας τους.

Την ενδελεχή κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων του επισιτιστικού τομέα σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας και τις πρακτικές τους, ειδικά όσο αφορά το τελικό προϊόν, την μεταποίηση και διαχείρηση των πρώτων υλών.

Την άμεση εφάπαξ αποζημίωση για την παρακώλυση της απρόσκοπτης εργασίας στις επιχειρήσεις επισιτισμού.

Την παροχή κινήτρων, φορολογικών ή επιδότησης της εργασίας με σκοπό την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης που υπόκεινται οι επιχειρήσεις επισιτισμού.

Τέλος, η άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων τμημάτων της κυβερνήσεως στις προτάσεις μας είναι κριτικής σημασίας, αφού θα συμβάλει στο να εκδίδονται στοχευμένα και αναλογικά κανονισμοί ή διατάγματα. Η οριζόντια αντίληψη του επισιτιστικού τομέα από το κράτος επιβαρύνει δυσανάλογα τα εστιατόρια, που θυματοποιούνται αδίκως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ