Ανακοίνωση από τη Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. της εταιρείας «Λατομεία Λατούρος Λτδ»

Μέσα στο πλαίσιο καλής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης και μετά από παράκληση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Περιβάλλοντος, η εταιρεία «Λατομεία Λατούρος Λτδ» αποφάσισε την παροχή ειδικών εκπτώσεων στα ανάμικτα Α.Ε.Κ.Κ. τα οποία παραλαμβάνει, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η κίνηση αυτή γίνεται με την καλή θέληση της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην άρση των απεργιακών μέτρων που εξήγγειλε ο Σύνδεσμος Αδειούχων Μεταφορών ΣΚΙΠ Λευκωσίας, αφήνοντας τον απαραίτητο χρόνο στο Υπουργείο για να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει σκοπό να εφαρμόσει, με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ