Ανακοινώθηκε το νέο επιτόκιο αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα

Αυξήθηξε κατά 0,26% σε σχέση με 12 μήνες πριν.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, υπολόγισε σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου το επιτόκιο αναφοράς στο 8,76%.

Σημειώνεται ότι η αύξησή του επιτοκίου αναφοράς σε σχέση με 12 μήνες πριν, όταν ήταν στο 8,50% οφείλεται στην κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ