Ποινικές ευθύνες σε αξιωματούχους για τα "χρυσά διαβατήρια"

Το πόρισμα της ad-hoc επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις καταδεικνύει σοβαρές ευθύνες σε κρατικούς αξιωματούχους.

Το πόρισμα της ad-hoc επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις καταδεικνύει σοβαρές ευθύνες σε αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών κατά την τελευταία δεκαετία, αφού μετά από παρεμβάσεις τους έχουν παραχωρήσει διαβατήρια σε άτομα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πολιτογράφησης.

Μιλώντας στην Εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, η Δήμητρα Καλογήρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι με βάση την έρευνα στην οποία έχει προβεί η επιτροπή για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα προκύπτουν ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά αδικήματα.

Η κ. Καλογήρου σημείωσε ότι όπως έχει διαφανεί από την έρευνα, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πληρούνταν τα κριτήρια παραχώρησης διαβατηρίων αλλά μετά από παρεμβάσεις κρατικών αξιωματούχων, είχαν δοθεί στις εν λόγω περιπτώσεις τα διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Καλογήρου σημειώνει ότι έχουν δοθεί παραπλανητικά και πλαστά στοιχεία κατά την διάρκεια των αιτήσεων ενώ έχουν γίνει «ψεύτικες ένορκες δηλώσεις» κι ως εκ τούτου προκύπτουν ποινικά ζητήματα.

Σημείωσε επίσης ότι για να αποδοθούν ποινικές ευθύνες είναι απαραίτητος ο έλεγχος από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου δίνονταν συστατικές επιστολές από ασκούμενους δικηγόρους που «περιέγραφαν το ποιόν των αιτούντων των σχεδίων πολιτογραφήσεων» προς το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, πιθανότατα χωρίς να ξέρουν καν τα συγκεκριμένα άτομα, καθιστώντας σαφές το ενδεχόμενο να προκύπτουν διοικητικά και πειθαρχικά αδικήματα.

Τα δομικά κενά οδήγησαν στο προβληματικό σχέδιο Πολιτογραφήσεων

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τόνισε ότι υπήρχαν σοβαρά δομικά προβλήματα στην διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που αφορούσαν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ενώ θεωρεί ότι στην ουσία είναι αυτά τα προβλήματα που οδήγησαν στην κακή εικόνα του Προγράμματος.

Υπήρχε, επιπλέον υποστελέχωση και απουσία εμπειρογνωμοσύνης με αποτέλεσμα να μην γίνονταν οι επαρκείς έλεγχοι των αιτήσεων που υποβάλλονταν για την παραχώρηση των κυπριακών διαβατηρίων.

Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από την επιτροπή διαφαίνονται παραλείψεις στις διενέργειες των ελέγχων δέουσας επιμέλειας (Due Diligence) καθώς και απουσία ελέγχου κατά την περίοδο μετά την παραχώρηση των υπηκοοτήτων.

Φούσκωσαν τις τιμές των ακινήτων

Έγινε αναφορά επίσης στην πιθανή εκτίναξη των τιμών των ακινήτων λόγω των φουσκωμένων τιμών που πωλούνταν κατοικίες και διαμερίσματα, με περιπτώσεις που ξεπερνούν το 500% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων.

Η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι υπάρχει περίπτωση όπου ο επενδυτής πλήρωσε πέραν των 5 εκατομμυρίων για ακίνητο του οποίου η εκτιμώμενη αξία στο Κτηματολόγιο ήταν χαμηλότερη του ενός εκατομμυρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ