Βουτιά στις αεροπορικές μεταφορές με μείωση πέραν του 78,5%

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία το 4ο τρίμηνο του 2020 ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και την Αποθήκευση μειώθηκε κατά 33,3% συγκριτικά με πέρυσι

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έφτασε στις 79,8 μονάδες (βάση 2015=100) σημειώνοντας μείωση της τάξης του 33,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, μειώσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 78,7%, οι πλωτές μεταφορές κατά 55,2%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 36,4% και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 31,2%, ενώ άνοδο κατά 1,9% κατέγραψαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε μείωση της τάξης του 30,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ