Μικρή άνοδος των ΜΕΧ τον Απρίλιο λόγω αναδιαρθρώσεων

Μικρή αύξηση παρουσίασαν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) τον Απρίλιο κυρίως λόγω αυξημένων αναδιαρθρώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι ΜΕΧ τον Απρίλιο διαμορφώθηκαν στα €5,14 δισεκατομμύρια από €5.13 τον προηγούμενο μήνα. Ως ποσοστό επί των συνολικών δανείων αντιστοιχούν στο 18,1% από 17,9%. Τα συνολικά δάνεια υποχώρησαν τον Απρίλιο στα €28,44 δισ. από €28,63 δισ. τον Μάρτιο.
 
Αντίθετα, τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, δηλαδή τα καθαρά ΜΕΔ, που δεν περιλαμβάνουν τα αναδιαρθρωμένα δάνεια που κατατάσσονται ως ΜΕΔ βάσει της οδηγία της ΕΑΤ, υποχώρησαν στα €3,92 δισ. τον Απρίλιο από €4,0 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

 
Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν και κατατάσσονται ως ΜΕΧ αυξήθηκαν τον Απρίλιο στα €2,32 δισ. από €2,22 δισ. τον προηγούμενο μήνα, κάτι που καταδεικνύει την αύξηση των αναδιαρθρώσεων μετά το πέρας του μορατόριουμ καταβολής δόσεων στο τέλος του 2020.
 
Οι συνολικές προβλέψεις στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκαν στα €2,6 δισ., εκ των οποίων τα €2,43 δισ. αφορούν ΜΕΧ και παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.
 
Από τις συνολικές ΜΕΧ τα €2,75 δισ. αφορούν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις νοικοκυριών και τα €2,18 δισ. εταιρικές ΜΕΧ.

 

ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ