Θεσμοθέτηση της τηλεργασίας ζητά η ΠΑΣΥΔΥ

Γραπτό αίτημα ΠΑΣΥΔΥ προς Υπουργούς για θεσμοθέτηση τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα.

Γραπτό αίτημα προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για θεσμοθέτηση και νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα υπέβαλε η ΠΑΣΥΔΥ, με αφορμή την έναρξη διαλόγου στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σε επιστολή ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021 προς τους δυο Υπουργούς, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, αναφέρει πως η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ρυθμιστεί νομοθετικά και στη δημόσια υπηρεσία, αφού τα οφέλη της εφαρμογής της, σε κανονικές αλλά και σε έκτακτες συνθήκες, είναι πολλά και σημαντικά.

"Ενδεικτικό παράδειγμα προς επιβεβαίωση τούτου, είναι η εφαρμογή της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία εν μέσω της πανδημίας και ειδικότερα κατά τις περιόδους των lockdown, που όπως έχει αποδειχθεί είναι όχι μόνο κατορθωτή αλλά και συνάμα αποτελεσματική, δίχως να επηρεάζεται η ποιότητα του έργου που παράγεται. Οι όποιες δυσκολίες είχαν προκύψει αρχικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι πλέον διαχειρίσιμες και εύκολο να αντιμετωπιστούν, αφού έχει ήδη γίνει η απαραίτητη προεργασία και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη μέθοδο της εργασίας εξ αποστάσεως", προσθέτει.
 
Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, μέσω του οποίου θα θεσμοθετηθεί η τηλεργασία, ο κ. Ματθαίου αναφέρει ότι η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί εξαιρετικής σημασίας να καθορίζονται ρητά και με σαφήνεια και να διασφαλίζονται πλήρως, μέσω των προνοιών του, βασικές αρχές για την τηλεργασία, όπως:

Οικειοθελής χαρακτήρας: Η τηλεργασία να έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόμενο και να μη συνιστά οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή.
 
Αρχή της ίσης μεταχείρισης: Οι τηλεργαζόμενοι να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων και να υπέχουν στις ίδιες υποχρεώσεις με τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία, όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται από τις κείμενες νομοθεσίες και τους ισχύοντες κανονισμούς και γενικές ή ειδικές διατάξεις.
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων: Ο εργοδότης να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα χρησιμοποιούνται από τον τηλεργαζόμενο και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής: Ο εργοδότης να σέβεται την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζόμενου.
 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται στην επιστολή, στο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και οι εξής πολύ σημαντικοί παράμετροι: χρονικά όρια τηλεργασίας, πεδίο εφαρμογής της τηλεργασίας, ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας, καθορισμός θέσεων τηλεργασίας, τόπος/μέσα/υποδομή/εξοπλισμός/κόστος παροχής τηλεργασίας, θέματα ασφάλειας και υγείας στην παροχή τηλεργασίας.

Εξάλλου σε σημείωμα που στάληκε στα ΜΜΕ μαζί με την επιστολή αναφέρεται πως η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ότι τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι πολλά και σημαντικά όχι μόνο κάτω από έκτακτες συνθήκες, όπως η υγειονομική κρίση που βιώνουμε τώρα, αλλά και υπό φυσιολογικές περιστάσεις και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η νομοθετική της ρύθμιση και στη δημόσια υπηρεσία.

"Κατά τη διάρκεια των lockdowns άλλωστε, αποδείχθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με τη μέθοδο της τηλεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του έργου που παράγεται και οι οποιεσδήποτε δυσκολίες εντοπίστηκαν αρχικά, έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και επιλυθεί", αναφέρεται.
 
Προστίθεται πως "η υιοθέτηση της τηλεργασίας θα συντείνει πρώτιστα στον ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί και από την επίσημη πλευρά για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα η εφαρμογή τέτοιων ευέλικτων μορφών απασχόλησης φέρουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ευρύτερα, αφού συμβάλλουν στο ισοζύγιο οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Επιπλέον η μείωση της ανάγκης των μετακινήσεων από και προς τον εργασιακό χώρο μειώνει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ συγχρόνως θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση στο έντονο και δυσεπίλυτο ζήτημα του κυκλοφοριακού", σημειώνεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ