Έρχονται αλλαγές στις άδειες μητρότητας και πατρότητας

Εντός των επόμενων ημερών φτάνει στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που βελτιώνει το καθεστώς αδειών για τους γονείς

επιμέλεια: Χρίστος Πέτρου 

Νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας σε συνάρτηση με Ευρωπαϊκή Οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τις 4 Απριλίου του 2022, αλλάζουν τα δεδομένα σε ότι αφορά τις γονικές άδειες.

Ήδη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας είναι αυτή τη στιγμή στη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να φτάσει στη Βουλή για επεξεργασία και ψήφιση.

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προνοεί αύξηση της άδειας μητρότητας κατά ένα επιπλέον μήνα (στις 18 βδομάδες που ισχύουν τώρα) όταν πρόκειται για δεύτερο παιδί, και κατά δύο επιπλέον μήνες όταν είναι τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ παιδί.

Δηλαδή με το νέο νομοσχέδιο, μια γυναίκα που αποκτά ένα παιδί θα δικαιούται 4 μήνες άδεια. Αν πρόκειται για το δεύτερο της παιδί θα δικαιούται 5 μήνες άδεια και αν πρόκειται για το τρίτο ή περισσότερα παιδιά θα δικαιούται 6 μήνες άδεια. Σε αυτές τις μέρες θα μπορεί να προσθέσει επίσης και τις επιπλέον βδομάδες που δικαιούται αν πρόκειται για δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. όπως αναφέρεται πιο κάτω.

Προς συζήτηση είναι και η βελτίωση σε ότι αφορά τις απολαβές των γονιών κατά τη διάρκεια της άδειάς τους. Βάσει του υφιστάμενου νόμου το εισόδημα που λαμβάνουν οι γονείς κατά τη διάρκεια άδειάς μητρότητας ή πατρότητας, φτάνει το 72% των ασφαλιστέων αποδοχών εν είδει αναπλήρωσης από το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος αυξάνεται στο 80% εάν η μητέρα έχει ένα προστατευόμενο μέλος, 90% αν έχει δύο προστατευόμενα μέλη και 100% εάν έχει τρία προστατευόμενα μέλη.

Τι ισχύει τώρα

Αυτό που ισχύει στην Κύπρο όπως επεσήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Εργασίας Φάνος Κουρουφέξης στην Πρώτη Εκπομπή, είναι ότι από το 2017 με νόμο κάθε πατέρας δικαιούται δύο εβδομάδες άδεια επί πληρωμή.

Σε ότι αφορά την άδεια μητρότητας ο κ. Κουρουφέξης υπογράμμισε ότι φτάνει μέχρι 18 εβδομάδες και από το 2017 έχει αυξηθεί κατά τέσσερις εβδομάδες για κάθε επιπλέον παιδί, για μητέρες που αποκτούν δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ.  Επισημαίνεται επίσης ότι από το 2017 δικαιούχες με τα ίδια ακριβώς δεδομένα, είναι και η μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, όπως και δια της υιοθεσίας.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία

Σε συνάρτηση με το νομοσχέδιο που θα προωθήσει στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας τις επόμενες μέρες, η Δημοκρατία πρέπει να εναρμονιστεί και με σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 4 Απριλίου του 2022 πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία και όλα τα κράτη μέλη, να εναρμονιστούν και να ενσωματώσουν στο κρατικό Δίκαιό τους, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής σε ότι αφορά τους γονείς. Στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι μεταξύ άλλων να προωθηθεί η ισότητα των φύλων.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει τα κράτη μέλη, σύμφωνα πάντα με την ευρωπαϊκή οδηγία να «εξασφαλίσουν ότι κάθε εργαζόμενος ατομικώς δικαιούται γονική άδεια τεσσάρων μηνών που πρέπει να λαμβάνεται προτού το παιδί φθάσει σε μια ορισμένη ηλικία, μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών». Μάλιστα οι δύο μήνες από τους τέσσερις θα είναι επί πληρωμή.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Κουρουφέξης, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων μηνών γονικής άδειας που προνοεί η ευρωπαϊκή οδηγία, προσμετρούνται εν μέρει και οι εθνικές ρυθμίσεις για την άδεια μητρότητας ή πατρότητας. Δηλαδή δεν πρόκειται για καθαρά επιπλέον τέσσερις μήνες γονικής άδειας (οι δύο επί πληρωμή) στις ισχύουσες πορνείες για την άδεια μητρότητας ή πατρότητας.

«Το γεγονός ότι η άδεια μητρότητας θα φτάσει επί παραδείγματι τους 5 μήνες, ένα μέρος αυτής της διάρκειας προσμετράται και για την γονική άδεια που προνοεί η ευρωπαϊκή οδηγία» ανέφερε ο κ. Κουρουφέξης.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ