Σχέδιο προσέλκυσης εταιριών με «πολιτογραφήσεις» στο πακέτο

Την νέα στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Την Παρουσίαση που έγινε στο προεδρικό, άνοιξε με τον χαιρετισμό του Προέδρου Αναστασιάδη ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντικότητα του νέου πακέτου μέτρων προσέλκυσης εταιριών, που αποσκοπεί όπως είπε «να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά βεβαίως και της Ευρώπης».

Η Στρατηγική αφορά σειρά από δράσεις που εντάσσονται σε 8 πυλώνες. Οι δράσεις αυτές συγκρατήθηκαν μεταξύ άλλων και κατόπιν μελέτης αντίστοιχων προγραμμάτων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πακέτο δράσεων προσέλκυσης περιλαμβάνει  πολιτογραφήσεις,  φορολογικές διευκολύνσεις,  επαναπροσδιορισμό του τρόπου απόδοσης άδειας απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από διεθνείς εταιρίες και άλλα μέτρα. 

 

  • Πολιτογραφήσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων που ανακοίνωσε ο κ. Πετρίδης, υπάρχει και το Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια  εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας

 

  • Φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε την εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Ανακοινώθηκε επίσης η διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)

Στον πυλώνα που αφορά τις φορολογικές δράσεις, εντάσσεται και η αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη.

 

  • Άδεια απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από διεθνείς εταιρίες

Σε ότι αφορά τις άδειες απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτούνται από διεθνείς εταιρίες, σύμφωνα με τις νέες εξαγγελίες θα υπάρξει αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων

Επιπλέον θα δοθεί δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών, ενώ θα υπάρξει και απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας  παραχώρησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα) 

 

  • Digital nomad visa

Μια ακόμη δράση που θα τεθεί σε εφαρμογή, αφορά την άδεια παραμονής στη Δημοκρατία και όχι άδεια εργασίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Πετρίδης, ειδικά σε ότι αφορά την Digital nomad visa, υπογραμμίζεται ότι  «Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει η στροφή για εξ αποστάσεως  εργασία . Αυτό δημιουργεί προοπτικές για την Κύπρο όπου μπορεί να προσελκύσει άτομα που θα διαμένουν στην Κύπρο αλλά θα εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό».

 

Δείτε και τους 8 πυλώνες δράσεων τους οποίους παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ