Αυξήθηκε κατά 4,4% το εργατικό δυναμικό το τρίτο τρίμηνο του 2021

Αύξηση 4,4% στο εργατικό δυναμικό, στο 60,3% η απασχόληση το Γ’ τρίμηνο 2021

Αύξηση 4,4% παρουσίασε σε ετήσια βάση το εργατικό δυναμικό στην Κύπρο, το οποίο ανήλθε σε 472.314 άτομα ή 64,6% του πληθυσμού το τρίτο τρίμηνο του 2021, με σε σύγκριση με 452.154 άτομα (62,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Με βάση στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 440.959 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,3% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 54,8%) σε σύγκριση με 414.920 άτομα (57,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.355 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1%, γυναίκες 7,2%) σε σύγκριση με 37.234 άτομα (8,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,2%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,2% και για τις γυναίκες 71,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ήταν 74,5% (άνδρες 81,4%, γυναίκες 68,0%).
 
Στις ηλικίες 55-64  το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,5% σε σύγκριση με 61,9% στο  αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 
 
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 79,9% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,3% και 2,8% αντίστοιχα.  Για  το  3ο  τρίμηνο πέρσι τα ποσοστά  ήταν:  Υπηρεσίες 77,3%, Βιομηχανία 19,8% και Γεωργία 2,9%.
 
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,0% της συνολικής απασχόλησης ή 48.482 άτομα (άνδρες 9,4%, γυναίκες 12,7%).  Το  αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2020 ήταν 10,2% (άνδρες 7,9%, γυναίκες 13,0%).
 
Εξάλλου, από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,1% ή 388.296 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,0% (50.548 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,1% είχε προσωρινή εργασία.
 
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες  14,1%,  γυναίκες 14,9%)  σε σύγκριση με 20,4% (άνδρες 30,2%, γυναίκες 10,8%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 42,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 24,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,9%  ήταν  μακροχρόνια  άνεργοι.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2020 ήταν 53,3%, 19,6% και 27,1%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ