Ουκρανικό, ΓεΣΥ και μεταναστευτικό οι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά

7 κύριοι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά καταγράφονται στον Προϋπολογισμό του 2024.

Με 7 κύρια σημεία καταγράφονται οι κυριότεροι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που αφορούν τον Προϋπολογισμό του 2024 ο οποίος εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι είναι οι ακόλουθοι:

  1. Συνέχιση ή και επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Οι επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση και στα έσοδα του κράτους.

  1. Περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων οδηγώντας σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, με συνεπακόλουθο τη μείωση των κρατικών εσόδων.
  2. Επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών από το ΓεΣΥ, κυρίως μέσω μεταφοράς υποχρεώσεων του ΓεΣΥ στον κρατικό προϋπολογισμού ή/και μη ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται από το ΓεΣΥ από το σφαιρικό προϋπολογισμό του ΟΑΥ.
  3. Από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε βάρος της Δημοκρατίας που δύναται να προκύψουν από δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και αφορούν υποθέσεις σε σχέση με αποφάσεις της Αρχής Εξυγίανσης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
  4. Επιπτώσεις από τυχόν αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
  5. Επιβάρυνση των δημόσιων δαπανών λόγω συνεπειών από την κλιματική αλλαγή όπως φυσικές καταστροφές και ανάγκη για αποζημιώσεις στον γεωργικό τομέα.
  6. Ανάγκη για επιπρόσθετα κοινωνικά μέτρα στήριξης του πληθυσμού λόγω των συνεχόμενων πληθωριστικών πιέσεων

Υπενθυμίζουμε ότι ο Προϋπολογισμός του 2024 είναι πλεονασματικός και προβλέπει έσοδα ύψους €13,2 δισεκατομμυρίων και δαπάνες €11,8 δισεκατομμυρίων.

Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι « ο προϋπολογισμός έχει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, με τις αναπτυξιακές δαπάνες να είναι αυξημένες κατά 12% σε σχέση με το 2023, ενώ υπέδειξε ότι έχει επίσης, ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με τις κοινωνικές παροχές να είναι αυξημένες κατά 15% σε σχέση με πέρσι, στα €2 δισ. από €1,7 δισ. το 2023».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ