Δωδώνη Κύπρου: Οι στόχοι μας ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας

Ο Πρόεδρος της ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου, Πανίκος Χατζηκώστα, µιλά στο Economy Today για την πορεία της γαλακτοβιοµηχανίας στην πρώτη πενταετία από την ίδρυσή της στην Κύπρο.

«Παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται, ειδικά µε το θέµα της εµπορίας του χαλλουµιού στη διεθνή αγορά, εντούτοις είµαστε αισιόδοξοι ότι η εταιρεία µας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία», τονίζει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economy Today o Πρόεδρος της εταιρείας, Πανίκος Χατζηκώστα. Αναφερόµενος στον πρώτο κύκλο πενταετίας από την ίδρυσή της στην Κύπρο, ο κ. Χατζηκώστα αναφέρεται στους στόχους που έχουν επιτευχθεί, ενώ, φανερά αισιόδοξος για την περαιτέρω πορεία της εταιρείας, σηµειώνει: «Μπαίνοντας στη νέα δεκαετία, προετοιµαζόµαστε µεθοδικά και εντατικά σε όλα τα επίπεδα για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις που θα προκύψουν».

Ο Πρόεδρος της ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου, Πανίκος Χατζηκώστα, µιλά στο Economy Today για την πορεία της γαλακτοβιοµηχανίας στην πρώτη πενταετία από την ίδρυσή της στην Κύπρο.

Πότε ιδρύθηκε η ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου και ποιος ήταν ο σκοπός και οι στόχοι της ίδρυσής της;

H DODONI (CYPRUS) LIMITED ιδρύθηκε το 2014 µε µετόχους τη ∆Ω∆ΩΝΗ Ελλάδος, καθώς και διάφορους άλλους επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το 2019, η ∆Ω∆ΩΝΗ Ελλάδος εξαγόρασε το ποσοστό των ιδιωτών µετόχων και έτσι έχει καταστεί απόλυτος ιδιοκτήτης του 100% της ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου.

Βασικός στόχος της ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου ήταν να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο µε την παραγωγή του παραδοσιακού κυπριακού χαλλουµιού και να το συνδυάσει µε τη φέτα, την οποία παράγει και εξάγει σε όλο τον κόσµο η µητρική εταιρεία ∆Ω∆ΩΝΗ Ελλάδος.

Η ∆Ω∆ΩΝΗ Ελλάδος είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός επώνυµης φέτας στην Ελλάδα και την έχει κάνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσµο. ∆ιαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πελατών σε διάφορες χώρες και µέσα από αυτό µπόρεσε να διοχετεύσει και το κυπριακό χαλλούµι µε τεράστια επιτυχία. Ταυτόχρονα, το χαλλούµι βοήθησε µε τη σειρά του και την προώθηση της φέτας ∆Ω∆ΩΝΗ σε αγορές και πελάτες όπου προηγουµένως δεν είχε παρουσία.

Ο στόχος που έθεσε από την αρχή η ∆Ω∆ΩΝΗ, να αξιοποιήσει στη διεθνή αγορά τη δυναµική και τις συνέργειες από τα δύο παραδοσιακά προϊόντα, τη φέτα και το χαλλούµι, έχει επιτευχθεί πλήρως και η επιτυχία που σηµειώνεται είναι πέραν των προσδοκιών των µετόχων της εταιρείας.

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι, σε διάστηµα µόλις 4 χρόνων, η ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου έχει καταστεί ένας από τους βασικούς ρυθµιστές στην παραγωγή και εξαγωγή του κυπριακού χαλλουµιού.

Παράλληλα, έδωσε ώθηση στον τοµέα της κτηνοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής στην Κύπρο και µε την τεχνογνωσία που διαθέτει συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό στη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Η ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου είναι η µοναδική γαλακτοβιοµηχανία στην Κύπρο που διαθέτει δικό της ανεξάρτητο Τµήµα Ζωοτροφών, στελεχωµένο µε ειδικούς ζωοτέχνες, οι οποίοι, µέσα από τη διάθεση των εξειδικευµένων ζωοτροφών, παρέχουν δωρεάν συµβουλές στους κτηνοτρόφους για βελτίωση της υγιεινής και της αποδοτικότητας των µονάδων τους.

Πείτε µας λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου. Πώς έγινε ο σχεδιασµός του εργοστασίου στη Βιοµηχανική Περιοχή Αγίου Σίλα στον Ύψωνα και τι χώρους περιλαµβάνει;

Το εργοστάσιό µας στον Άγιο Σίλα θεωρείται αυτή τη στιγµή ένα από τα πλέον σύγχρονα τυροκοµεία στην Κύπρο, εξοπλισµένο µε υπερσύγχρονες γραµµές παραγωγής και στελεχωµένο µε άρτια καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό. H µονάδα µας εγκαινιάστηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2016 από τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, κ. Γιώργο Λακκοτρύπη.

Μέσα από τις σηµαντικές επενδύσεις που έχουµε κάνει και οι οποίες πλησιάζουν τα 10 εκατ. ευρώ, στοχεύουµε στη σταθερή αύξηση της παραγωγής, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων µας, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της µονάδας, αλλά και στην αναβάθµιση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζοµένους µας.

Η µονάδα µας διαθέτει σύγχρονες γραµµές παραγωγής χαλλουµιού, όλων των τύπων, καθώς και αναρής.

Με την ολοκλήρωση του 3ου επενδυτικού µας προγράµµατος τον προσεχή Μάιο, που περιλαµβάνει την πλήρη ανακαίνιση και αναδιαµόρφωση γειτονικού µας εργοστασίου, το οποίο έχουµε ήδη αγοράσει, καθώς και τη σύνδεσή του µε την υφιστάµενη µονάδα παραγωγής, θα µας δοθεί η δυνατότητα να αυξήσουµε περαιτέρω την παραγωγή µας, αλλά και να σχεδιάσουµε κάποια νέα, καινοτόµα προϊόντα, τα οποία θα ενδυναµώσουν περαιτέρω την γκάµα των ήδη επιτυχηµένων προϊόντων που παράγουµε τώρα.

Ποιες είναι οι προοπτικές που υπάρχουν για το χαλλούµι;

Το χαλλούµι συνεχίζει για αρκετά χρόνια µια εκπληκτική ανοδική πορεία στη διεθνή αγορά, επιτυχία την οποία κανένας δεν µπορούσε να προβλέψει. Μέσα στο 2020 και παρά την πανδηµία, έχουν εξαχθεί από την Κύπρο συνολικά γύρω στους 38.000 τόνους χαλλουµιού και η συνολική τους αξία θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Το χαλλούµι έχει κατακτήσει αρκετές απαιτητικές αγορές και βρίσκεται στις βιτρίνες και τα ψυγεία πολλών γνωστών αλυσίδων αρκετών χωρών, µε προοπτικές περαιτέρω ανόδου.

Παρά τη σηµαντική επιτυχία του κυπριακού χαλλουµιού, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουµε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που υπάρχουν, αλλά και τους σοβαρούς κινδύνους οπισθοχώρησης που ελλοχεύουν.

Ένας βασικός κίνδυνος που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια είναι η προσπάθεια ορισµένων γαλακτοβιοµηχανιών του εξωτερικού να παράξουν αποµιµήσεις χαλλουµιού, τις οποίες προωθούν στις διάφορες χώρες µε κάποιο παραπλανητικό όνοµα που παραπέµπει στο χαλλούµι.

Το Ίδρυµα Προστασίας του Χαλλουµιού, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας και το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του σήµατος του χαλλουµιού, προσπαθεί, µε τα µέσα που διαθέτει, να παρεµποδίσει τη χρήση του ονόµατος του χαλλουµιού στις αποµιµήσεις αυτές, όµως υπάρχουν αντιδράσεις και προβλήµατα. Οι προσπάθειες αναµένεται να ενταθούν το επόµενο διάστηµα, γιατί υπάρχουν αρκετοί που επιθυµούν να καρπωθούν µερίδιο από τη φήµη που απέκτησε διεθνώς το χαλλούµι.

Αυτό που αποµένει σε µας είναι να ενισχύσουµε ακόµη πιο πολύ τις προσπάθειές µας, ώστε να κάνουµε πιο δυνατό το trademark του χαλλουµιού.

Κλείνοντας την πρώτη πενταετία, ποια είναι τα πρώτα σας συµπεράσµατα και ποια είναι τα επόµενά σας βήµατα;

H ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου κλείνει φέτος µία πενταετία ζωής και, κοιτάζοντας προς τα πίσω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι διανύσαµε µια αρκετά παραγωγική διαδροµή και νιώθουµε ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί έχουµε ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες αυτών που µας έχουν εµπιστευθεί τις επενδύσεις τους.

Η εταιρεία µας, ακόµη και κατά το 2020, που ήταν µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά µε την πανδηµία του COVID-19, έχει επιτύχει πολύ καλά αποτελέσµατα, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και τους προβληµατισµούς.

Παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται, ειδικά µε το θέµα της εµπορίας του χαλλουµιού στη διεθνή αγορά, εντούτοις είµαστε αισιόδοξοι ότι η εταιρεία µας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Η ∆Ω∆ΩΝΗ Κύπρου θα αξιοποιήσει πλήρως τις εµπειρίες και την τεχνογνωσία της µητρικής ∆Ω∆ΩΝΗΣ Ελλάδος και θα δώσει περαιτέρω έµφαση σε θέµατα διασφάλισης της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µας, αλλά και αποτελεσµατικής προστασίας της υγείας των εργαζοµένων µας, µέσα στις συνθήκες πανδηµίας που βιώνουµε τον τελευταίο χρόνο.

Μπαίνοντας στη νέα δεκαετία, προετοιµαζόµαστε µεθοδικά και εντατικά σε όλα τα επίπεδα για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις που θα προκύψουν.

Στηριζόµενοι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτουµε, την άρτια καταρτισµένη διευθυντική οµάδα, µε επικεφαλής τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλό µας, Mikhail Pozdnyakov, το εξαίρετο εργατικό δυναµικό, αλλά και τη σταθερή βοήθεια που έχουµε από τη µητρική εταιρεία, θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας µας.

Όταν µε το καλό περάσει η πανδηµία, εµείς θα συνεχίσουµε να τηρούµε τα αυστηρά πρωτόκολλα που καθιερώσαµε και οι εµπειρίες που έχουµε αποκοµίσει θα αποτελούν ισχυρό εφόδιο στα χέρια µας για περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρµόζουµε σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της εταιρείας µας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ

Για τη δηµιουργία του εργοστασίου, έχετε λάβει χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εντάσσεται στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ποια ήταν η διαδικασία επιχορήγησης και πόσο εύκολη θα ήταν η ανέγερσή του χωρίς τη βοήθεια της ΚΑΠ;

H διαδικασία για την αξιοποίηση της επιχορήγησης από το ΕΓΤΑΑ υπήρξε πολύπλοκη και χρονοβόρα και διήρκεσε πέραν των δύο χρόνων. Έχουµε τηρήσει µε κάθε σχολαστικότητα και πλήρη διαφάνεια τους κανόνες χρηµατοδότησης και δεν δηµιουργήθηκε το παραµικρό πρόβληµα µε τις αρµόδιες αρχές. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους αρµόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, αλλά και του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών (ΚΟΑΠ), για την άψογη συνεργασία που είχαµε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.

Η αξιοποίηση του ποσού που έχει εκταµιευθεί (400.000 ευρώ) υπήρξε άκρως υποδειγµατική, καθότι τα χρήµατα αυτά έχουν επενδυθεί σωστά και στοχευµένα και, αν λάβουµε υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε, εξάγουµε το συµπέρασµα ότι τα χρήµατα που εξασφαλίσαµε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο έχουν αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«Το εργοστάσιό µας στον Άγιο Σίλα θεωρείται αυτή τη στιγµή ένα από τα πλέον σύγχρονα τυροκοµεία στην Κύπρο, εξοπλισµένο µε υπερσύγχρονες γραµµές παραγωγής και στελεχωµένο µε άρτια καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ