Έλλη Ιωαννίδου: Η ισότητα είναι αξία για το CSR Cyprus

«Αφιερώνω την 8η Μαρτίου σε κάθε άγνωστη γυναίκα που έδωσε και δίνει τον δικό της προσωπικό αγώνα για το αυτονόητο δικαίωμα της ισότητας», μάς αναφέρει η πρόεδρος του CSR Cyprus Έλλη Ιωαννίδου υπογραμμίζοντας ότι είναι μέρα μνήμης και τιμής και δεν πρέπει να γιορτάζεται με δώρα και λουλούδια.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Ο χώρος στον οποίο εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια, είναι η Τράπεζα Κύπρου, ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός της χώρας, ο οποίος τηρεί πολύ ψηλά standards σε θέματα προσωπικού. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την ανέλιξη ενώ παράλληλα υπάρχει ισορροπία της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή. Σίγουρα, αυτό πρέπει να ισχύει σε κάθε επιχείρηση και Οργανισμό της χώρας μας, οποιουδήποτε κλάδου και μεγέθους και το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» πρέπει να παύσει να υφίσταται. Για το CSR Cyprus, η Ισότητα είναι μία από τις επτά Αξίες που διέπουν τη λειτουργία και την αποστολή του Συνδέσμου μας, γι’ αυτό μέσα από σεμινάρια και προγράμματα στοχεύουμε να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας, καθώς και να μοιραστούμε σχετικές πρακτικές και τα οφέλη τους, γύρω από τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Αρχικά, συμφωνώ απόλυτα με τον όρο «μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών». Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον η κοινωνία μας πρέπει να στοχεύσει στις προσπάθειες που έγιναν και θα γίνουν με στόχο την πραγματική ισότητα των δύο φύλων (είτε αυτό αφορά το χώρο εργασίας, είτε το προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον) και όχι να γιορτάζεται η μέρα αυτή με δώρα και λουλούδια! Αν δούμε τον ρόλο της γυναίκας πριν από κάποια χρόνια (για να μην πάμε πολύ πίσω) και ποιος είναι ο ρόλος της σήμερα, αναμφίβολα έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες από πάρα πολλές γυναίκες που θυσιάστηκαν γι’ αυτούς. Παρόλα αυτά, μέχρι και πρόσφατα είδαμε γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους στο βωμό της ισότητας, σε χώρες που δυστυχώς βρίσκονται πολλά χρόνια πίσω σε σχέση με άλλες. Αναφέροντας αυτά, αφιερώνω την 8η Μαρτίου σε κάθε άγνωστη γυναίκα που έδωσε και δίνει τον δικό της προσωπικό αγώνα για το αυτονόητο δικαίωμα της ισότητας.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Η παρουσία άξιων και ικανών γυναικών στο νέο Υπουργικό, αλλά και σε άλλες σημαντικές, διευθυντικές θέσεις του Κράτους, συμβάλλουν και στέλνουν τα σωστά μηνύματα στην κυπριακή κοινωνία για τον ρόλο της γυναίκας. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν νόμοι, κανονισμοί και διαδικασίες σχετικά με την εξάλειψη των διακρίσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις.

Γυναίκα με μια λέξη…

Δύναμη

WhoisWho

Η Έλλη Ιωαννίδου είναι διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας (Manager Sustainability & CSR) της Τράπεζας Κύπρου και πρόεδρος του CSR Cyprus. Στο δυναμικό της Τράπεζας εντάχθηκε το 1999 και στα χρόνια που ακολούθησαν ανέλαβε διάφορα έργα στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας. Τα τελευταία χρόνια, έχει την ευθύνη της ετοιμασίας και της διαχείρισης της Στρατηγικής CSR και όλων των Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εταιρειών Eurolife και Γενικές Ασφάλειες. Επιπλέον, είναι επικεφαλής του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2020, για παροχή στήριξης στη μάχη κατά της πανδημίας Covid-19. Στους μήνες που ακολούθησαν, το SupportCY στοχεύει πλέον στην κάλυψη άμεσων αναγκών της κοινωνίας που προκύπτουν από κρίσεις και καταστροφές.

*ΠΡΟΕΔΡΟΣ CSR CYPRUS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ