Οι πολιτικές ESG είναι πλέον μέρος της κανονικής ροής της λειτουργίας των Επενδυτικών Ταμείων

Η συμπερίληψη κριτηρίων ESG στη στρατηγική των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων είναι τόσο διαδεδομένη που δεν τίθεται θέμα επιπλέον κόστους ή χαμηλότερης απόδοσης για τους ίδιους τους Oργανισμούς.

Συνέντευξη στον Ξένιο Μεσαρίτη

Ο Ανδρέας Γιασεμίδης πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) τονίζει στη συνέντευξή του στο Economy Today ότι πλέον η συμπερίληψη κριτηρίων ESG στη στρατηγική των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων είναι τόσο διαδεδομένη που δεν τίθεται θέμα επιπλέον κόστους ή χαμηλότερης απόδοσης για τους ίδιους τους Oργανισμούς. Αναφέρει ότι πέραν των ευρωπαϊκών κανονισμών που δεσμεύουν τα Επενδυτικά Ταμεία, οι εποπτικές αρχές έχουν τα εργαλεία να επιβάλουν κυρώσεις σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες διαπράττουν το λεγόμενο «Greenwashing», ενώ γίνεται στις μέρες μας ολοένα και πιο έντονο το «name and shame». 

Επηρεάζουν οι πολιτικές ESG τις επενδυτικές στρατηγικές των Eπενδυτικών Tαμείων στην Κύπρο;

Οι πολιτικές και τα κριτήρια ESG επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επενδυτικές αποφάσεις αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των Επενδυτικών Ταμείων, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς. Αντίστοιχα επηρεάζονται και οι αποφάσεις των διαχειριστών Επενδυτικών Ταμείων. Από τη στιγμή που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποδίδουν, δικαίως, διαρκώς αυξανόμενη σημασία στα ζητήματα ESG και γενικότερα στα θέματα Βιωσιμότητας, είναι αναμενόμενο και οι Oργανισμοί συλλογικών επενδύσεων να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις. Απαιτήσεις οι οποίες προέρχονται από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων σε Ε.Ε. και διεθνώς, από τους ίδιους τους επενδυτές αλλά και από την κοινωνία γενικότερα.

Έχετε ως CIFA αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της υιοθέτησης πολιτικών ESG;

Ως CIFA δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στα συγκεκριμένα ζητήματα και είναι από τα κορυφαία με τα οποία καταπιανόμαστε στα σεμινάρια που διενεργούμε για τα μέλη μας αλλά και κατά τη συμμετοχή μας σε διάφορα φόρα σε Κύπρο και εξωτερικό. Μόλις πρόσφατα, πραγματοποιήσαμε δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη μας επικεντρωμένο στο Στάδιο 2 της ευρωπαϊκής Οδηγίας SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation) για το οποίο το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα έντονο. Απ’ εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε πως δεν επαφίεται στον CIFA να αναγκάσει ή έστω να πιέσει ένα ιδιωτικό Oργανισμό να υιοθετήσει τις οποιεσδήποτε πρακτικές. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι τόσο λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων όσο και λόγω της σχετικής απαίτησης από τους εμπλεκόμενους, οι πολιτικές ESG δεν είναι απλώς μία τάση πλέον, αλλά μέρος της κανονικής ροής λειτουργίας των Επενδυτικών Ταμείων. 

Τα Eπενδυτικά Tαμεία που έρχονται στην Κύπρο, πέραν των φορολογικών κινήτρων, αξιολογούν πολιτικές που αφορούν το ESG για την κάθοδό τους στην Κύπρο;

Να μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι τα Επενδυτικά Ταμεία και οι Διαχειριστές δεν επιλέγουν την Κύπρο για εγκατάσταση μόνο λόγω των φορολογικών κινήτρων, αλλά και για μία σειρά από άλλους λόγους. Για παράδειγμα, το σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι υψηλού επιπέδου υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και το χαμηλότερο κόστος εγκαθίδρυσης και λειτουργίας σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.  

Όσον αφορά τα ζητήματα ESG, πλέον υπάρχουν ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τα ζητήματα Βιωσιμότητας στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Για παράδειγμα, από την 1η Αυγούστου 2022, οι διαχειριστές Επενδυτικών Ταμείων υποχρεώνονται να ενσωματώνουν στη στρατηγική και στη δομή διακυβέρνησής τους ρίσκα, τα οποία σχετίζονται  με ζητήματα Βιωσιμότητας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την αρμόδια ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή, την ESMA, αυτή η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές οι οποίοι προσφέρουν βιώσιμα Ταμεία αλλά κι αυτούς που διαχειρίζονται παραδοσιακές συλλογικές δομές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πως πλέον κάθε επενδυτικός Οργανισμός που θα δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τέτοιου είδους στρατηγικές.

Τι αντίκτυπο έχουν οι πολιτικές ESG στην απόδοση των funds και πώς εξισορροπείται ο βραχυπρόθεσμος οικονομικός αντίκτυπος της εφαρμογής των κριτηρίων ESG; Αλλάζει ο τρόπος ο οποίος τα Επενδυτικά Ταμεία επιλέγουν το χαρτοφυλάκιο τους;

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αναφέραμε προηγουμένως, δεν μένουν στα χαρτιά ή μόνο στα λόγια. Η αρμόδια εποπτική Αρχή κάθε χώρας, στην περίπτωσή μας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχει τα εργαλεία και την εξουσία να προβεί σε συγκεκριμένους ελέγχους και να αξιολογήσει κατά πόσο οι εποπτευόμενοι Οργανισμοί εφαρμόζουν στην πράξη τα όσα συμπεριέλαβαν στη στρατηγική τους. Αν εντοπιστούν παραλείψεις υπάρχουν συνέπειες. Τόσο από πλευράς άμεσων κυρώσεων, αλλά ενδεχομένως πολύ περισσότερο από πλευράς φήμης καθώς το name and shame για περιπτώσεις που εντοπίζεται το λεγόμενο Greenwashing γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Άρα, αν ένα Επενδυτικό Ταμείο ή οποιοσδήποτε άλλος ρυθμιζόμενος Οργανισμός, εξαγγέλλει την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής βιωσιμότητας και ESG, θα πρέπει να την εφαρμόσει, προσαρμόζοντας κατάλληλα και την προσδοκώμενη απόδοση που αναμένεται να έχει για τους επενδυτές. Γενικότερα, θα έλεγα πως η συμπερίληψη κριτηρίων ESG στη στρατηγική των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων πλέον είναι τόσο διαδεδομένη που δεν τίθεται θέμα επιπλέον κόστους ή χαμηλότερης απόδοσης.    

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται στο μέλλον η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ESG από μεγάλα funds στην Κύπρο και ποιες τάσεις προβλέπετε;

Οι τάσεις που θα δούμε στην Κύπρο δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που θα εφαρμοστούν διεθνώς. Φαινόμενα όπως της πανδημίας, των συνεχών φυσικών καταστροφών, της μη συγκράτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, θα συνεχίσουν να ωθούν την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Εφόσον το ενδιαφέρον των επενδυτών για βιώσιμες επενδύσεις θα συνεχίσει να είναι έντονο, θεωρείται βέβαιο ότι και οι επενδυτικές πολιτικές Ταμείων και Διαχειριστών θα προσαρμόζονται ανάλογα. 

Πώς μεταδίδετε τα οφέλη των πολιτικών και πρακτικών ESG στα Επενδυτικά Ταμεία και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην Κύπρο; Υπάρχουν εταιρείες στην Κύπρο που θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον των Επενδυτικών Ταμείων αν υιοθετούσαν τις πολιτικές ESG;

Τα Επενδυτικά Ταμεία διεθνώς αποτελούν ένα σημαντικό εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επενδύσεων και έργων. Ήδη στην Κύπρο οι επενδύσεις τους ξεπερνούν τα €2,5 δισ.  Με τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Sustainable Finance) να κερδίζει διαρκώς έδαφος, έργα και εταιρείες που εφαρμόζουν τα κριτήρια ESG σίγουρα έχουν αυξημένες πιθανότητες να προσελκύσουν κεφάλαια από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Ειδικά αυτήν την περίοδο, που τα δανειστικά επιτόκια των τραπεζών θα είναι αυξημένα, η χρηματοδότηση από Επενδυτικά Ταμεία αποτελεί μία πολύ καλή εναλλακτική η οποία διεθνώς κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Τι ρόλο βλέπετε να παίζουν τα Επενδυτικά Ταμεία στην προώθηση των πολιτικών και πρακτικών ESG γενικότερα στις επενδύσεις στην Κύπρο;

Τα Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν πλέον ένα πολύ σημαντικό βραχίονα της κυπριακής οικονομίας αφού διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία πέραν των €10 δισ.   Άρα οι πρακτικές βιωσιμότητας που καλούνται να εφαρμόσουν, αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και τους υπόλοιπους τομείς. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της Ε.Ε., να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον που θα ευνοεί τις βιώσιμες επενδύσεις και πρακτικές, καθώς μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν εγκαίρως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών τους οποίους ακολουθεί και η Ε.Ε..

Διαβάστε επίσης: Το ESG θέτει τις εταιρείες σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ