Διοικητική Απόφαση εναντίον εταιρειών ανάπτυξης γης από Προστασία Καταναλωτή

  Την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον των εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας.
   
  Μεταξύ άλλων, οι όροι αφορούν την υποχρέωση των αγοραστών για πλήρη αποπληρωμή του συνολικού ποσού οφειλής προς τον πωλητή προτού αυτός εκπληρώσει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις, την επιβολή στους αγοραστές δυσανάλογα υψηλής αποζημίωσης σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους χωρίς να προβλέπεται το αντίστροφο, την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της κατοχής του ακινήτου χωρίς τον καθορισμό μέγιστου χρονικού διαστήματος, την επιβάρυνση των αγοραστών με τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου χωρίς ωστόσο να καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσό, και τη δέσμευση των αγοραστών από κανονισμούς που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστων χώρων.
   
  Πηγή: ΚΥΠΕ