Ημερήσια και εβδομαδιαία κέρδη στο ΧΑΚ 

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό του Δείκτη να διαμορφώνεται στις 71,34 μονάδες και να κλείνει με άνοδο 1,60%. Τα εβδομαδιαία κέρδη έφθασαν το 1,75%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €277.728,70.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 42,75 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 1,54%.
 
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο είχε η Κύρια Αγορά με 2,18%, πτώση η Εναλλακτική με 0,12%, άνοδο είχαν τα Ξενοδοχεία με 2,21% ενώ οι Επενδυτικές παρέμειναν αμετάβλητες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με 183.033,64 (τιμή κλεισίματος 1,670  – άνοδος 3,73%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 67.320,40 (τιμή κλεισίματος 2,400- άνοδος 0,84%), της Logicom με 14.855,75 (τιμή κλεισίματος 1,310- αμετάβλητη), της TSOKKOS HOTELS με όγκο συναλλαγών 1.858,60 (τιμή κλεισίματος 0,133- άνοδος 7,26%) και της K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD με 1.808,64 (τιμή κλεισίματος 0,200- άνοδος 4,17%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 13 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά, ενώ 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 97.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vernon Property Plc (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2019.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν’ λόγω εταιρείας, λόγω μη συμμόρφωσης της με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 
- για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
- για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
- για έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 28/2/2019.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Top Kinisis Travel Public Ltd, το οποίο ανερχόταν σε €4.152.083,74 διαιρεμένο σε 12.212.011 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,34, έχει μειωθεί με βάση Δικαστική Απόφαση σε €1.221.201,10, διαιρεμένο σε 12.212.011 μετοχές ονομαστικής αξίας  €0,10.
 
Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ