Με απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ την Δευτέρα

Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε €149.725,35.

Με απώλειες έκλεισε τη Δευτέρα  το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ποσοστιαία πτώση 0,78% και να κλείνει στις 69,67 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,69% κλείνοντας στις 41,84 μονάδες.

Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε €149.725,35.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ζημιές έκλεισαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,33%, της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 1,02% και των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 1,24%, ενώ με κέρδη έκλεισε ο δείκτης των επενδυτικών σε ποσοστό 1,86%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με 110.064,55 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,552 –πτώση 2,63%), της Ελληνικής Τράπεζας με 9.626,59 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,868 –άνοδος 0,23%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 7.020,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,400 –χωρίς μεταβολή), της Δήμητρας Επενδυτικής με 6.821,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,520 –άνοδος 1,96%) και της The Cyprus Cement Public με 4.400,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,440 –χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 10 πτωτικά και 12 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 156.  

Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 13 Μαΐου 2019, ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών (εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά), με βάση το άρθρο 183 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του ΧΑΚ λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018.  Οι εταιρείες είναι:
 

Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ

Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd

CPI Holdings Public Ltd

Cyprus Trading Corporation Plc

Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια ΕταιρείαΛτδ

Elma Holdings Public Company Ltd

Ermes Department Stores Plc

Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ

Harvest Capital Management Public Ltd

Liberty Life Insurance Public Company Ltd

A.L. Prochoice Group Public Ltd

Rolandos Enterprises Public Ltd

Regallia Holdings & Investments Public Ltd

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των πιο πάνω εταιρειών θα ισχύει από την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε, στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν Εκδότης (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία μετάταξης των τίτλων του στην Αγορά Επιτήρησης (Ρυθμιζόμενη Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018,  ημερ. 23/1/2018).
 
Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους για το έτος που έληξε στις 31/12/2018, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ