Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι τίτλοι της All Saints Commercial Plc

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας All Saints Commercial Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά).

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς, All Saints Commercial Plc.  

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον η εταιρεία δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση της για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 27 Αυγούστου 2019.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ