Σταθεροποιητικές τάσεις για το ΧΑΚ

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου.

Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο, μετά τις χθεσινές απώλειες.
 
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 65,68 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €117.204.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 39,57 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη σε ποσοστό 0,03%.
 
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,22%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 1,83% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με 0,98% και η Εναλλακτική με 0,13%.  
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €41,842 (τιμή κλεισίματος €1.30 – χωρίς μεταβολή), της Louis με €20,856 (τιμή κλεισίματος €0.119 – άνοδος 1,71%), της Lordos Hotels (Holdings) με €17,825 (τιμή κλεισίματος €0.45 – πτώση 2,17%), της Φρου Φρου με €12,475 (τιμή κλεισίματος €0.22 – πτώση 0,89%) και της Πετρολίνα €3,931 (τιμή κλεισίματος €0.980 – πτώση 0,51%).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά, ενώ 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 126.

Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Σεπτεμβρίου 2019) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες εταιρείες δεν έχουν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση:
 
•     Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ
•     Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ
•     Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd
•     CPI Holdings Public Ltd
•     Cyprus Trading Corporation Plc
•     Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία  Λτδ
•     Elma Holdings Public Company Ltd
•     Ermes Department Stores Plc
•     Woolworth (Cyprus) Properties Plc
•     Harvest Capital Management Public Ltd
•     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
•     Liberty Life Insurance Public Company Ltd
•     A.L. Prochoice Group Public Ltd
•     Regallia Holdings & Investments Public Ltd
•     Rolandos Enterprises Public Ltd
 
Κατ’ επέκταση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
Oι τίτλοι της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ, θα μεταταχθούν, με έναρξη ισχύος στις 21 Οκτωβρίου 2019, από την Εναλλακτική Αγορά, στην Αγορά Επιτήρησης.
 
Οι τίτλοι των υπόλοιπων πιο πάνω εταιρειών θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης (βρίσκονται ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μη υποβολής της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018).

Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (ΝΕΑ Αγορά)

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Σεπτεμβρίου 2019) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη NEA Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες εταιρείες δεν έχουν υποβάλει τα εξαμηνιαία αποτελέσματα τους:

.D. Amplus Public Company Ltd
Holdings Plc
Ltd
G Entertainment Group Plc (σε αναστολή)
Lenorca Corporation Public Company Ltd (σε αναστολή)
Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc (σε αναστολή)
Pandora Consultancy Services Plc (σε αναστολή)
P.C. Splash Water Public Company Ltd (σε αναστολή)
T&M Phaedra Public Company Ltd (σε αναστολή)
Blueband Financing Ltd (σε αναστολή)
E.I. Signature Investments Ltd (σε αναστολή)
GBI Finance Group Ltd (σε αναστολή)
 
Κατ’ επέκταση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (30/6/2019) των πιο πάνω εταιρειών ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
(Α) Την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών, με ισχύ από τις 21 Οκτωβρίου 2019:
G.D. Amplus Public Company Ltd
Ltd
 
(Β) Τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hebson Holdings Plc.
 
(Γ) Οι τίτλοι των υπόλοιπων πιο πάνω εταιρειών θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης (βρίσκονται ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μη υποβολής της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018).
 
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίοι είναι εισηγμένοι στη ΝΕΑ Αγορά για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2019:
 
- Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc
- Pandora Consultancy Services Plc
- T&M Phaedra Public Company Ltd
- PlanetClean Recycling Industries Plc (πρώην Rofolio Holdings Public Company Ltd)
- Blueband Financing Ltd
- E.I. Signature Investments Ltd
- GBI Finance Group Ltd
- G Entertainment Group Plc
- P.C. Splash Water Public Company Ltd
 
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης τους για το έτος που έληξε στις 31/12/2018.  Επίσης οι πιο πάνω εταιρείες (εκτός από την εταιρεία PlanetClean Recycling Industries Plc) δεν έχουν υποβάλει και δημοσιοποιήσει την εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο 30/6/2019.
 
Διαγραφή Γραμματίων Δημοσίου Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 8ης Έκδοσης, Σειράς 2019 (02/08/2019 -01/11/2019), με κωδικό ΓΔ13Θ19/ TB13H19 από τις 29 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.
 
Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2019.
 
Συνέχιση διαπραγμάτευσης με Σήμανση (Σ)

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Blueprint Industrial Engineering Plc για το έτος που έληξε στις 30/4/2019, αποφάσισε όπως οι τίτλοι της εταιρείας συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ (για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ)  λόγω της Έμφασης Θέματος που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 30/4/2019.

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τους τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της εταιρείας, έχουν εκλείψει.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ