Με απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 2,06%.

Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ποσοστιαία πτώση 0,21% και να κλείνει στις 65,11 μονάδες.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,25% κλείνοντας στις 39,19 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε € 38.331,91.
 
Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 2,06%.
 
Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ζημιές έκλεισαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,26% και της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων έκλεισε με κέρδη σε ποσοστό 0,96%. Ο δείκτης των επενδυτικών παρέμεινε αμετάβλητος.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της ΚΕΟ με 9.240,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,340 ευρώ –άνοδος 1,52%), της Τράπεζας Κύπρου με 7.281,99 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,300 ευρώ –πτώση 0,76%), της Louis με 4.766,39 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,108 ευρώ –πτώση 0,92%), της Salamis Tours  με 4.625,10 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,750 ευρώ –πτώση 2,60%) και της Δήμητρας Επενδυτικής με 4.308,47 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,492 ευρώ –χωρίς μεταβολή).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 56.  

Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hebson Holdings Plc
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hebson Holdings Plc, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, λόγω του ότι η εταιρεία δεν διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής, το οποίο αποτελεί συνεχή υποχρέωση της.
 
Υπενθυμίζεται ότι εκδότης με εισηγμένες αξίες στη Ν.Ε.Α Αγορά του ΧΑΚ, θα πρέπει να διατηρεί ανά πάσα στιγμή, υπηρεσίες Σύμβουλου Εισαγωγής.Η απόφαση αυτή θα ισχύει από σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2019.
 
 
Ακύρωση σήμανσης (Σ) από τους τίτλους της εταιρείας G.D. Amplus Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά)
----------------------------
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοινώνει ότι μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας G.D. Amplus Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019, οι τίτλοι της εταιρείας δεν θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, ως είχε ανακοινωθεί στις 16/10/2019.
 
Τροποποίηση του Εντύπου 8Α

Το ΧΑΚ αναφέρει με σημερινή του ανακοίνωση ότι λόγω του ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, δεν εκδίδει πλέον επιταγές στους δικαιούχους τόκων και κεφαλαίου αναφορικά με τα Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ), Γραμμάτια Δημοσίου (ΓΔ) και τα Ομόλογα για Φυσικά Πρόσωπα, ως εκ τούτου, όλες οι οδηγίες πληρωμών τόκου και κεφαλαίου των ΚΟΧΑ, των ΓΔ και των Ομολόγων για Φυσικά Πρόσωπα θα πρέπει να αφορούν σε πληρωμή μόνο μέσω εμβάσματος και όχι με επιταγή.

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία καταχώρησης / τροποποίησης των οδηγιών πληρωμής τόκου και κεφαλαίου για ΚΟΧΑ, ΓΔ και Ομολόγων για Φυσικά Πρόσωπα, διεκπεραιώνεται στο ΧΑΚ και γίνεται ως ακολούθως :

Mε την κατάθεση του Εντύπου 8Α, δεόντως υπογεγραμμένο από τον κάτοχο και πιστοποιημένο από αρμόδια Αρχή. Εναλλακτικά το Έντυπο 8Α μπορεί να υπογραφεί στα γραφεία του ΧΑΚ, ενώπιον υπάλληλου του Οργανισμού και συνεπώς δεν θα απαιτείται αυτό να είναι πιστοποιημένο από αρμόδια Αρχή.

Mε την κατάθεση σχετικής επιστολής (δείγμα της οποίας επισυνάπτεται), με την οποία ο κάτοχος εξουσιοδοτεί το ΧΑΚ για να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν στις οδηγίες πληρωμής τόκου/επιστροφής κεφαλαίου για ΚΟΧΑ/Γραμμάτια Δημοσίου/ Ομόλογα για Φυσικά Πρόσωπα.

Mε την κατάθεση τραπεζικού εντύπου / επιστολή, στο οποίο να φαίνεται το ΙΒΑΝ και το BIC code του τραπεζικού λογαριασμού του αιτητή.

Με την καταβολή των σχετικών τελών.

Το ΧΑΚ, καταλήγει η ανακοίνωση, έχει προχωρήσει και έχει προβεί σε τροποποίηση του Εντύπου 8Α, ώστε να μην παρέχεται πλέον η επιλογή της καταβολής του τόκου και κεφαλαίου των ΚΟΧΑ, των ΓΔ και των Ομολόγων για Φυσικά Πρόσωπα, με επιταγή .

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ