Κυπριακή εταιρία αποχωρεί από τους δείκτες του ΧΑΚ

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς, τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των Δεικτών της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του ΧΑΚ. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι εξέρχεται η μετοχή της εταιρείας Hebson Holdings Plc, από τις συνθέσεις του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ και του Δείκτη Χρηματοοικονομικών ΧΑΚ.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση τον Κανόνα 4.1.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών ΧΑΚ, όπου στην περίπτωση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών συμμετέχουσας σε Δείκτη εταιρείας, οι μετοχές μπορούν να παραμείνουν στη σύνθεση του Δείκτη για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ