Εβδομαδιαία κέρδη 0,36% σημείωσε το ΧΑΚ

Άνοδο παρουσίασε και ο Γενικός Δείκτης.

Μικρή άνοδο παρουσίασε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ενώ σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑΚ κατέγραψε μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,36%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 65,54 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €77.419.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 39,41 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,41%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,87% και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,39%.

Αντίθετα, πτώση κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 0,73% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,12%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €25.967 (τιμή κλεισίματος €2,24– άνοδος 0,90%), της Logicom με €15.276, (τιμή κλεισίματος €1,29– χωρίς μεταβολή), της Salamis Tours με €14.161 (τιμή κλεισίματος €0,81– άνοδος 1,25%), της εταιρείας Άλκης Χατζηκυριάκος με €6.162 (τιμή κλεισίματος €0,24 – άνοδος 0,83%) και της Κυπριακής ΕταιρείαςΤσιμέντων με €3.142 (τιμή κλεισίματος €0,39 – πτώση 1,52%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 κινήθηκαν καθοδικά, ενώ 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 77.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς:
 

  • Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc
  • Pandora Consultancy Services Plc
  • T&M Phaedra Public Company Ltd
  • Blueband Financing Ltd
  • E.I. Signature Investments Ltd
  • GBI Finance Group Ltd
  • G Entertainment Group Plc και
  • P.C. Splash Water Public Company Ltd

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019.

Αναφέρει επίσης ότι η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 27 Δεκεμβρίου 2019 και προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εν λόγω εταιρειών θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθούν οι εκκρεμείς οικονομικές τους καταστάσεις.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Allenby Commercial Property Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης). 

Επίσης, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, στην Αγορά Ομολόγων των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, επιπρόσθετα Ομόλογα της πιο κάτω εταιρείας τα οποία προέκυψαν από επιπρόσθετη έκδοσή της.   

Αναφέρει ότι τα νέα Ομόλογα φέρουν τους ίδιους όρους με τα ήδη υφιστάμενα εισηγμένα ομόλογα της εταιρείας αυτής και προσθέτει ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η διαπραγμάτευση των πιο πάνω επιπρόσθετων αξιών, η οποία πραγματοποιείται σε Αγγλική Στερλίνα (£) θα αρχίσει τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019.   

Αναφέρει επίσης ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν έχει αναλάβει την τήρηση του μητρώου των πιο πάνω τίτλων στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ το οποίο τηρείται στο CREST και ως Φορέας Εκκαθάρισης ενεργεί η εταιρεία Reyker Securities Plc.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ