Οριακή πτώση την Τρίτη στο Χρηματιστήριο

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Άλκης Χατζηκυριακός.

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε αμελητέα πτώση 0,09% και έκλεισε στις 65,61 μονάδες.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,08% κλείνοντας στις 39,43 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε €205.419.
 
Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,24%. Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,45% και της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,92%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυτικών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Άλκης Χατζηκυριακός με 100.082 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,25 ευρώ – άνοδος 0,81%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 68.200 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,200 ευρώ –χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με 15.016 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,26 ευρώ – άνοδος 1,61%), της Salamis Tours με 5.319 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,85 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και της Lordos Hotels (Holdings) με 5.002 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,61 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 116.  

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ύστερα από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2020, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης, για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Σε περίπτωση που εντός δύο μηνών υποβληθεί η εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση της εταιρείας (για την περίοδο που έληξε 30/6/2019), τότε θα αρθεί η εν λόγω αναστολή.

Επιπλέον, το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών της Νέας Αγοράς, για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2020:
1. THAMESIDE INVESTMENT GROUP PLC (Bonds 2021)
2. JUST BRIDGING LOANS PLC (Bonds 2020)
3. JUST CASH FLOW PLC (Bonds 2021)
4. JLG GROUP PLC (Μετοχές, Debentures 2020, Bonds 2021, Bonds 2025)
5. PWE HOLDINGS PLC (Bonds 2021)

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν προβεί σε σχετικές ενέργειες για διασφάλιση της εκκαθάρισης των συναλλαγών τους, όπως π.χ. στο διορισμό νέου Φορέα Εκκαθάρισης μετά και το διορισμό Ειδικού Διαχειριστή στο Φορέα Εκκαθάρισης Reyker Securities Plc.

Προσθέτει ότι η εταιρεία Thameside Investment Group Plc δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 30/6/2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ