Τάση αναστροφής της πτωτικής πορείας του ΣΠΟΔ τον Ιανουάριο 2020

Το ξέσπασμα της επιδημίας του κορωνοϊού φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια άλλη πηγή διεθνούς αβεβαιότητας.

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο των Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009), παρουσίασε ετήσια (ΕαΕ) μείωση 1,3% τον Ιανουάριο του 2020, φτάνοντας σε επίπεδο 110,9, μετά από μειώσεις 2,5%τον Δεκέμβριο, και 3,5%τον Νοέμβριο, όπως αναφέρεται σε δελτίο του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Ο δείκτης ΣΠΟΔ παρουσιάζει μια τάση αναστροφής της πτωτικής του πορείας, η οποία αποδίδεται κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες και συγκεκριμένα στη βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς και την ετήσια μείωση της τιμής του πετρελαίου τον Ιανουάριο.
 
Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι σχετίζονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, αυξανόμενο προστατευτισμό και τρωτά σημεία των αναδυόμενων αγορών, συνεχίζουν να υφίστανται αλλά με λιγότερη ένταση καθώς, επίσης, η αβεβαιότητα γύρω από το διεθνές εμπόριο φαίνεται να υποχωρεί.
 
Εντούτοις, το ξέσπασμα της επιδημίας του κορωνοϊού φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια άλλη πηγή διεθνούς αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στο εξωτερικό περιβάλλον, αν και μειωμένες, αποτυπώνονται στον αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΔΟΚ και ακολούθως στον αρνητικό–αλλά φθίνον –ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ. Επιπρόσθετα, αναλύοντας τις εξελίξεις σε εγχώριο επίπεδο, ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει αρνητική ετήσια μείωση τους τελευταίους τρεις μήνες συμβάλλοντας εν μέρει στον αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ.
 
Αντίθετα, η θετική ετήσια επίδοση των πλείστων εγχώριων δεικτών (αγορές με πιστωτικές κάρτες, αφίξεις τουριστών, όγκος λιανικών πωλήσεων) και ιδιαίτερα του εγγεγραμμένου αριθμού αδειών οικοδομής συμβάλλουν στην αναστροφή της ετήσιας πτώσης του Δείκτη. Επιγραμματικά, οι ετήσιες καθοδικές τάσεις του ΣΠΟΔ συνεχίζονται αλλά από τα πιο πρόσφατα στοιχεία διαφαίνεται αναστροφή αυτής της πτωτικής τάσης, παρόλο που η αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον δεν έχει εξαλειφθεί.
 
Η ετήσια θετική επίδοση των πλείστων εγχώριων μεταβλητών αντισταθμίζει την πτωτική τάση, υποδηλώνοντας ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει ισχυρούς μεν, αλλά επιβραδυνόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης βραχυπρόθεσμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ