Επιστροφή στα κέρδη για το ΧΑΚ

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν και πάλι οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας.

Στα κέρδη επέστρεψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 48,62 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη σε ποσοστό 1,84%, ενώ ο δείκτης FTSE/CySE κατέγραψε άνοδο 1,90%, κλείνοντας στις 28,98 μονάδες. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα € 329.623,12 από τις οποίες οι 77.831 ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 5,15%, η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 2,18% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,96%. Αντίθετα πτώση κατά 3,20% κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €138.634 (άνοδος 1,01% - τιμή κλεισίματος €0,60). Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρας Επενδυτικές με €39.418 (άνοδος 5,56% - τιμή κλεισίματος €0,41), της Ellinas Finance με €36.739 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,32), της Τράπεζας Κύπρου με €34.634, (άνοδος 2,94% - τιμή κλεισίματος €0,70), και της Τρίαινα Επενδύσεις με €21.298 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,80).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 181.

Εξάλλου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά την πρόσφατη αξιολόγηση στην οποία έχει προβεί, αναφορικά με τη συμμόρφωση των εισηγμένων εταιρειών Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς, για τήρηση της ελάχιστης χρηματιστηριακής αξίας (προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχής υποχρέωση), ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Α. Οι τίτλοι της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ θα διαπραγματεύονται χωρίς σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στο ημερήσιο δελτίο τιμών από τις 3 Απριλίου 2020, με βάση την Παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), εφόσον ο λόγος παρουσίασης της σήμανσης έχει εκλείψει, μετά και τη συμμόρφωση της με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση.

Β. Οι τίτλοι των πιο κάτω εκδοτών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά τους [πρόνοια 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)], λόγω μη συμμόρφωσης τους με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση:
- LCP Holdings and Investments Public Ltd – Κύρια Αγορά
- Ch. Charilaou Group Plc – Εναλλακτική Αγορά
- Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ – Εναλλακτική Αγορά
- Top Kinisis Travel Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
- Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ – Εναλλακτική Αγορά
- Display Art Plc – Εναλλακτική Αγορά
- CLR Investment Fund Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
- Unifast Finance & Investments Public Company Ltd – Εναλλακτική Αγορά
- Chris Joannou Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
- Unigrowth Investments Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
- A.L. Prochoice Group Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά

Γ. Οι ακόλουθες εταιρείες, οι τίτλοι των οποίων τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης, δεν τηρούν επίσης την ειδική προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχή υποχρέωση της ελάχιστης χρηματιστηριακής αξίας:
- Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd
- Harvest Capital Management Public Lt
- Elma Holdings Public Company Ltd
- Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ
- Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
- Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ
- Regallia Holdings & Investments Public Ltd

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ θα αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τους τίτλους των πιο πάνω εταιρειών, όταν διαπιστωθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης έχουν εκλείψει.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ