Δήμητρα Επενδυτική: Στις 25/7 τα οικονομικά αποτελέσματα

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

Η Δήμητρα Επενδυτική με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  θα συνέλθει την Τετάρτη 25 Ιουλίου για να εξετάσει τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.