Στις ζημιές επέστρεψε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας.

Στις ζημιές επέστρεψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στις 47,90 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,31%.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε απώλειες 0,32%, κλείνοντας στις 28,43 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος περιορίστηκε στις €40.754.
 
Ανάμικτη εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη παρουσίασε ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών με 0,50%. Η Κύρια Αγορά έκλεισε με ζημιές 0,40% και ακολούθησαν η Εναλλακτική Αγορά με πτώση 0,18%, ενώ τα Ξενοδοχεία δεν παρουσίασαν μεταβολή.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €12.797 (πτώση 0,66% - τιμή κλεισίματος €0,60). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €9.353 (πτώση 1,50% - τιμή κλεισίματος €0,59), της Logicom Public LTD με €7.161 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,93), της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €5.404 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,88) και της Petrolina (Holdings) με €3.092 (άνοδος 0,64% - τιμή κλεισίματος €0,78).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δύο κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 54.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή των Ομολόγων της εταιρείας All Invest Securities Ltd, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Αγορά Ομολόγων των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ. Πρόκειται για 100.000 ονομαστικής αξίας €100.

Η εταιρεία All Invest Securities Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία και η κύρια δραστηριότητα της είναι η άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ομολόγων και η εισαγωγή τους στη Ν.Ε.Α. του ΧΑΚ.  Σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο, τα εκδομένα ομόλογα παραχωρήθηκαν σε επενδυτές οι οποίοι ήταν δανειστές φαρμακευτικών εταιρειών που εδρεύουν στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα η δανειακή σύμβαση να μεταβιβαστεί στην All Invest Securities Ltd.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε Eυρώ (€) και θα αρχίσει την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου ομολογιούχων της πιο πάνω εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ