Μικρή άνοδος στο ΧΑΚ την Τρίτη

Μικρή αύξηση κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Τρίτη, κλείνοντας στις 44,20.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 26,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €88.581,89.
 
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, σημαντική πτώση 3,70% κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία, ενώ σχεδόν αμετάβλητες έκλεισαν οι Επενδυτικές (-0,01%). Άνοδο κατέγραψαν η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,40% και η Κύρια Αγορά κατά 0,26%.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €49.348 (τιμή κλεισίματος €0.47– άνοδος 0,53%), της Frou-Frou Biscuits με €11.667 (τιμή κλεισίματος €0.242– πτώση 9,70%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €6.303 (τιμή κλεισίματος 1,91%, χωρίς μεταβολή), της Demetra Holdings με €4.380 (τιμή κλεισίματος €0.36– χωρίς μεταβολή) και της Unigrowth Investment με €3.855 (τιμή κλεισίματος €0,036– πτώση 6,58%).
 
 Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 85.
 
Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Rolandos Enterprises Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Harvest Capital Management Public Ltd για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2020, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης, για το έτος που έληξε στις 31/12/2019.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
 
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες δεν έχουν επίσης υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.
 
Σε περίπτωση συμμόρφωσης με τα πιο πάνω, τότε θα αρθεί η εν λόγω αναστολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ