Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών το ΧΑΚ

Στο υψηλότερο επίπεδο τριών και πλέον μηνών ανήλθε την Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

Στο υψηλότερο επίπεδο τριών και πλέον μηνών ανήλθε την Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ακολουθώντας το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικράτησε στα χρηματιστήρια, παγκοσμίως, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας Moderna Inc ότι το πειραματικό εμβόλιο της ήταν κατά 94,5% αποτελεσματικό στην πρόληψη της COVID-19.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Αυγούστου του 2020, στις 46,06 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντικά κέρδη 1,93%, ενώ κέρδη σε ποσοστό 1,95% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 27,24 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε την Παρασκευή στις €135.944.
 
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες άνοδο κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 2,45%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,47% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 4,42%. Απώλειες σημείωσε μόνο ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 3,09%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom με €48.360 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,03). Ακολούθησαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €40.279  (άνοδος 4,55% – τιμή κλεισίματος €0,575), της Ελληνικής Τράπεζας με €13.029 (άνοδος 5,9% - τιμή κλεισίματος €0,574), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €9.290 (άνοδος 1,35% - τιμή κλεισίματος €0,30) και της Petrolina με €7.431 (άνοδος 3,03% - τιμή κλεισίματος €0,85).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 128.
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών ΧΑΚ, κατά τη συνεδρία της που έγινε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών που αφορούν την ΝΕΑ Αγορά ΧΑΚ, ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσής τους για το διάστημα Μάιος 2020 – Οκτώβριος 2020.

Συνοπτικά οι διαφοροποιήσεις αφορούν την αφαίρεση από τον Κλαδικό Δείκτη Χρηματοοικονομικών Εταιρειών ΧΑΚ, λόγω αλλαγής του Κλαδικού Δείκτη όπως και αλλαγών που προέκυψαν από τη μεταφορά των Κλαδικών Δεικτών του ΧΑΚ στο νέο Σύστημα Κατηγοριοποίησης Εταιρειών – Industry Classification Benchmark (ICB), των μετοχών των πιο κάτω εταιρειών:

INTRAWARE INVESTMENTS PUBLIC LTD
THE MALL OF CYPRUS (MC) PLC
UNIVERSAL GOLF ENTERPRISES PLC
CONSTANTINOU BROS PROPERTIES PLC
ORCA INVESTMENT PLC
SNP SOUTHEAST NETWORK PUBLIC LTD
PLATA MANAGEMENT PUBLIC LTD
PlanetClean Recycling Industries Plc
 
Σημειώνει ότι όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020.
 
Επίσης, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών ΧΑΚ, κατά τη συνεδρία της που έγινε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση  των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσής τους για το διάστημα Μάιος 2020 – Οκτώβριος 2020.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, συνοπτικά οι αλλαγές αφορούν τα εξής:

α) Διαφοροποίηση του ποσοστού στάθμισης των μετοχών της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings Plc σε 86%, το οποίο θα ισχύει για όλους τους Δείκτες που αυτή συμμετέχει, δηλαδή στο Γενικό Δείκτη και το Δείκτη Κύριας Αγοράς.
β) Διαφοροποίηση του ποσοστού στάθμισης των μετοχών της εταιρείας ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD σε 23%, το οποίο θα ισχύει για όλους τους Δείκτες που αυτή συμμετέχει, δηλαδή στο Γενικό Δείκτη και το Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς.
γ) Διαφοροποίηση του ποσοστού στάθμισης των μετοχών της εταιρείας LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD σε 19%, το οποίο θα ισχύει για όλους τους Δείκτες που αυτή συμμετέχει, δηλαδή στο Γενικό Δείκτη και το Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς.
δ) Διαφοροποίηση του ποσοστού στάθμισης των μετοχών της εταιρείας PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD σε 42%, το οποίο θα ισχύει για όλους τους Δείκτες που αυτή συμμετέχει, δηλαδή στο Γενικό Δείκτη και το Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς.
ε) Αλλαγές των παραγράφων 2.1.2, 3.7, 3.7.1 και 3.7.2 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ, που αναφέρονται στη μεταφορά των κλαδικών Δεικτών του ΧΑΚ στο νέο Σύστημα Κατηγοριοποίησης Εταιρειών – Industry Classification Benchmark (ICB).
 
Το ΧΑΚ αναφέρει ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των Δεικτών, Γενικός Δείκτης ΧΑΚ και Δείκτης Κύριας Αγοράς ΧΑΚ θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίας της Παρασκευής, 11 Δεκεμβρίου 2020. 

Σημειώνει πως όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020.
 
Το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) για το Δείκτη FTSE/CySE20, προέβηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020, σε ανασκόπηση του Δείκτη για το εξάμηνο Μάιος 2020 – Οκτώβριος  2020.

Επιπλέον, το ΧΑΚ αναφέρει ότι η αξιολόγηση του κριτηρίου της εμπορευσιμότητας βάσει των προβλεπόμενων στους Κανόνες του Δείκτη έγινε, λαμβάνοντας υπόψη ως ποσοστό το 12%.
 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε στη Σύνθεση του Δείκτη, εξέρχονται οι μετοχές της εταιρείας MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD και εισέρχονται οι μετοχές της εταιρείας C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD με ποσοστό στάθμισης 17%, ενώ διαφοροποιείται το ποσοστό στάθμισης των μετοχών της εταιρείας BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC σε 86%.

Το ΧΑΚ αναφέρει επίσης ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε περαιτέρω, τη σύνθεση του Καταλόγου Αντικατάστασης (Reserve List), που περιέχει τις αμέσως πέντε στη σειρά επιλέξιμες και μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση μετοχές, βάσει των Κανόνων του Δείκτη.
 
Προσθέτει ότι  κατάλογος αυτός χρησιμεύει, σε περιπτώσεις όπου για οποιοδήποτε λόγο και σύμφωνα πάντοτε με τους Κανόνες για το Δείκτη, απαιτείται αντικατάσταση μίας μετοχής από οποιαδήποτε άλλη μετοχή κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου και πριν από την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση του Δείκτη.
 
Παρατίθενται πιο κάτω τα ονόματα των μετοχών που συνθέτουν τον Κατάλογο Αντικατάστασης (Reserve List): Leptos Calypso Hotels (στάθμιση 28%), Minerva Insurance Company (49%), LCP Holdings  and Investments (32%), Claridge (28%) και CLR Investment Fund (63%).
 
Σύμφωνα με το ΧΑΚ, οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των Δείκτη FTSE/CySE20, θα υπολογισθούν με βάση το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίας της Παρασκευής, 11 Δεκεμβρίου 2020.
 
Σημειώνει ότι όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ