Σε επίπεδο προ κορωνοϊού έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Σε επίπεδα πριν την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή των τελευταίων οκτώ μηνών

Σε επίπεδα πριν την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή των τελευταίων οκτώ μηνών. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντικά κέρδη της τάξης του 1,75% και έκλεισε στις 50,07 μονάδες, επίπεδο που είναι το υψηλότερο της αγοράς από τις 16 Μαρτίου του 2020.
 
Κέρδη σε ποσοστό 1,85% κατέγραψε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 29,72 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €66.930.
 
Κέρδη κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Ο δείκτης της Κύρια Αγοράς ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,27%, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 1,25%, ενώ οι δείκτες των Ξενοδοχείων και της Επενδυτικής Αγοράς σημείωσαν άνοδο σε ποσοστό 0,60% και 1,91%, αντίστοιχα.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο συναλλαγών αξίας €15.786  (άνοδος 2,54% - τιμή κλεισίματος €2,02). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €12.015 (άνοδος 0,50% - τιμή κλεισίματος €0,608), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €9.888 (άνοδος 1,88% - τιμή κλεισίματος €0,326), της Ελληνικής Τράπεζας με €8.295 (άνοδος 2,67% - τιμή κλεισίματος €0,616) και της Petrolina (Holdings) με €6.474 (άνοδος 1,06% – τιμή κλεισίματος €0,95).
 
Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, 13 κινήθηκαν ανοδικά και 1 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 88.
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι στις περιπτώσεις αποδοχής Δημόσιας Προσφοράς ή άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς (“Squeeze out”) σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο (ΚΔΠ 96/2008- όπως τροποποιήθηκε), κρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί σ’ αυτό για αξίες που ήταν ενεχυριασμένες ή δεσμευμένες βάσει Διατάγματος.
 
Σε σχέση με το εν λόγω χρηματικό αντάλλαγμα που αφορά σε ενεχυριασμένες αξίες, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι ο Δανειστής ή/και ο Οφειλέτης μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο Χρηματιστήριο για είσπραξη του ανταλλάγματος ή παραίτηση από το αντάλλαγμα ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα καθορισμένα έντυπα της πιο πάνω Κανονιστικής Απόφασης.
 
Προσθέτει ότι σε περίπτωση δέσμευσης που αφορά Διάταγμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στο ΧΑΚ οποιαδήποτε απόφαση Δικαστηρίου έχει εκδοθεί, που ακυρώνει το προηγούμενο Διάταγμα βάσει του οποίου οι αξίες είχαν δεσμευθεί ή/και που τυχόν να προνοεί για άλλες ενέργειες σε σχέση με τις δεσμευμένες αξίες.
 
Το ΧΑΚ αναφέρει επίσης πως πρόσφατα είχε ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με επιστολές για να προβούν στις δέουσες ενέργειες και να  υποβάλουν τα αιτήματα τους σύμφωνα με τις διαδικασίες (όπως αυτές περιγράφονται στον πιο πάνω Κανονισμό), χωρίς όμως να λάβει σημαντική ανταπόκριση.
 
Επιπλέον, το ΧΑΚ αναφέρει ότι τα πιο πάνω χρηματικά ποσά υπόκεινται σε επιβολή χρεώσεων και πιθανή επιβολή αρνητικών επιτοκίων από τα Τραπεζικά Πιστωτικά Ιδρύματα στα οποία τηρούνται, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο τα ποσά αυτά να μειώνονται.
 
Προσθέτει πως για αντιμετώπιση των αυξανομένων λειτουργικών κοστών που προκύπτουν από τη Υπηρεσία αυτή έχει επιβάλει χρέωση 1% ετησίως στα εκάστοτε χρηματικά ποσά που διατηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό.
 
«Το ποσοστό αυτό θα αποκόπτεται από 1η Ιανουαρίου 2021, πέραν των πραγματικών εξόδων του Λογαριασμού (π.χ. τέλος τήρησης Λογαριασμού, αρνητικό επιτόκιο Λογαριασμού) και θα συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό και την καταβολή στο δικαιούχο του δικαιώματος του, όταν αυτό ζητηθεί», αναφέρει και προσθέτει ότι «όταν ο επενδυτής αιτηθεί την καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα του δίδεται το ποσό στο οποίο θα έχουν αφαιρεθεί τα πιο πάνω δικαιώματα / χρεώσεις».
 
Τέλος το ΧΑΚ καλεί τα ενδιαφερόμενα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για να υποβάλουν έγκαιρα τα αιτήματα τους, ώστε να αποφύγουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετα έξοδα και ως αποτέλεσμα να εισπράξουν μειωμένο χρηματικό αντίτιμο σε τέτοιες περιπτώσεις (Αποδοχής Δημόσιας Πρότασης, είτε Δικαιώματα εξαγοράς).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ