Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι «παίκτες» του ΧΑΚ για το 2018

Στους σχετικούς πίνακες, εμφανίζονται οι χρηματιστηριακές εταιρίες – μέλη του ΧΑΚ οι οποίες κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Τους  μεγαλύτερους και πιο ενεργούς «παίκτες» της κυπριακής αγοράς μετοχών ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €186.596.646, εκ των οποίων τα €93.351.118 αφορούν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές και τα €93.245.528 σε συναλλαγές εξαιρουμένων των προσυμφωνημένων.

«Πρωταθλητής» ανάμεσα στα μέλη του ΧΑΚ είναι η CISCO LTD με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών ύψους €78.325.072 και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους €214.589.

Ακολουθεί η MEGA EQUITY FIN. SERV. LTD με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών ύψους €29.988.891και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους €82.161, ενώ τρίτη τερματίζει η GLOBAL CAP SEC & FIN SER LTD με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών ύψους € 28.063.483 και μέση ημερήσια αξία €76.886.

«Εκτός μεταλλίων» μένει η ARGUS STOCKBROKERS LTD φτάνοντας στην τέταρτη θέση με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών ύψους €12.361.262 και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους € 33.866, ενώ πέμπτη έρχεται η ATLANTIC SECURITIES LTD με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών ύψους €11.787.049 και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους €32.293.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ