€5.905.537 δαπάνες στον προϋπολογισμό ΧΑΚ 

Πόσα εκατομμύρια τα έσοδα.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους ομόφωνα τον προϋπολογισμό για το Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το  2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €5.905.537 και έσοδα ύψους €5.909.190.

Ο προϋπολογισμός ΧΑΚ ψηφίστηκε με με 34 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον.