Εβδομαδιαίες απώλειες 1,25% στο ΧΑΚ 

Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο παρουσίασε μεγαλύτερες απώλειες, σε ποσοστό 1,25%.

Μικρά κέρδη παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με εξαίρεση τον τομέα των Επενδυτικών Εταιρειών, που δεν παρουσίασε μεταβολή. Κέρδη παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία με 1,83%, η Εναλλακτική Αγορά με 0,11% και η Κύρια Αγορά με 0,30%.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €33.756 (πτώση 4,25% - τιμή κλεισίματος €1,17). Ακολούθησαν οι μετοχές της Stademos Hotels PLC με €22.270 (άνοδος 8,15% - τιμή κλεισίματος €1,46), της Ελληνικής Τράπεζας με €4.832 (πτώση 3,68% - τιμή κλεισίματος €0,73) της Lordos Hotels (Holdings) με €3.099 (πτώση 4,35% - τιμή κλεισίματος €0,55) και της The Cyprus Cement Public Company με €1.792 (πτώση 1,75% - τιμή κλεισίματος €0,45).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, μόλις δύο κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 76.

Εξάλλου, ενόψει ανακοίνωσης της εταιρείας Stademos Holdings Ltd για διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Stademos Hotels Ltd  για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Stademos Hotels, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των αξιών της εταιρείας μέχρι το κλείσιμο της σημερινής συνάντησης.
 
Σημειώνεται ότι δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη περιλαμβανομένων και των εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγών, καθώς και των Over The Counter (OTC) συναλλαγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ