Πρόεδρος ΧΑΚ: Έτσι θα αναπτυχθεί το Χρηματιστήριο στην Κύπρο - Οι 2 άξονες

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Μαρίνος Χριστοδουλίδης ανέλυσε τους δύο κύριους άξονες για την ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού στην Κύπρο

Τους δύο κύριους άξονες για ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού στην Κύπρο που είναι η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστήριου μέσω της προσέλκυσης εγνωσμένης αξίας χρηματιστηρίου του εξωτερικού, ως μεγαλομετόχου, αλλά και η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες για να εισαχθούν στο ΧΑΚ και σε επενδυτές για να επενδύουν, τονίζει σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Μαρίνος Χριστοδουλίδης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Χριστοδουλίδης τονίζει την επιδίωξη του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για να εισαχθούν παράλληλα και στο ΧΑΚ τα διεθνή κυβερνητικά ομόλογα (EMTNs) που σήμερα βρίσκονται εισηγμένα, μόνο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, αξίας πέραν των €10 δισεκατομμυρίων, αλλά και για να προβεί το Υπουργείο και σε μία πρώτη εγχώρια έκδοση κυβερνητικών ομολόγων τα οποία να εισαχθούν μόνο στο Χρηματιστήριο της Κύπρου. 

Επιπλέον, τονίζει ότι το ΧΑΚ διαθέτει, σε συνεργασία με τους συνεργάτες του, την υποδομή για να αναλάβει πλήρως την λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, εάν κληθεί, και ειδικότερα μετά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλες αγορές. 

«Όλες οι ενέργειες που γίνονται είναι για να έχουμε στην Κύπρο ένα αξιόλογο χρηματιστήριο, που να προσελκύσει καλές εταιρείες και να τις εξυπηρετεί μέσω της άντλησης των αναγκαίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη τους, αλλά και την οικονομία ευρύτερα», τονίζει και υπογραμμίζει ότι «η πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί ότι, δεν είναι δυνατό μία εύρωστη οικονομικά χώρα να μην διαθέτει ένα εύρωστο χρηματιστήριο, το οποίο είναι ευρέως γνωστό πως αποτελεί τον καθρέφτη της οικονομίας μίας χώρας». 

Ειδικότερα, στη συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ είπε ότι το Χρηματιστήριο της Κύπρου χρειάζεται νέες εταιρείες για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού και πρόσθεσε πως «για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται φορολογικά κίνητρα». Γι’ αυτό το λόγο το ΧΑΚ έχει ήδη στείλει εισηγήσεις, όπως είπε, στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και στην αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου, που επεξεργάζεται την φορολογική μεταρρύθμιση, για λογαριασμό του Υπουργείου. 

Αναφέροντας ότι με την προσέλκυση στο ΧΑΚ νέων εταιρειών, θα έρθουν και επενδυτές, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «υπάρχουν καλές εταιρείες στην Κύπρο», όπως για παράδειγμα φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, λιμάνια, μαρίνες, καζίνο, κ.α. που θα μπορούσαν να εισαχθούν στο ΧΑΚ. 

Ανέφερε ότι σε πρόσφατη συνάντηση του με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, τόνισε πως «είναι καλό και για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για το ΧΑΚ, κάθε φορά που το κράτος προβαίνει σε μία ιδιωτικοποίηση, είτε με τις διαδικασίες του αδειoδοτεί νέα μεγάλα έργα, να παροτρύνει τις εταιρείες για να εισάγουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο της χώρας, στην οποία κάνουν μία τέτοια μεγάλη επένδυση». 

Πρόσθεσε ότι «ένας από τους σοβαρούς και καλούς λόγους για να το κάνει αυτό το ΥΠΟΙΚ, είναι για να υπάρχει διαφάνεια, καθώς για μία εισηγμένη εταιρεία υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθεί». Επιπρόσθετα, θα δίνεται η δυνατότητα στους Κύπριους επενδυτές εύκολα να συμμετέχουν σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις.

«Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι εταιρείες δεν επιδεικνύουν ενδιαφέρον για να εισαχθούν στο ΧΑΚ είναι η απουσία εμπορευσιμότητας» σημείωσε και πρόσθεσε ότι επενδυτές αναφέρουν, κατά τις επαφές τους με το ΧΑΚ, ότι «αν και διαθέτουν κεφάλαια προς επένδυση, είτε δεν βρίσκουν εταιρείες προς επένδυση είτε αυτές είναι περιορισμένες, είτε δεν υπάρχει η επαρκής εμπορευσιμότητα για να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να προβαίνουν ή σε αγορές ή σε πωλήσεις μετοχών».    

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ είπε ότι η λύση αυτού του ζητήματος την οποία προωθεί το ΔΣ του Χρηματιστηρίου, «δεν είναι μονοδιάστατη αλλά πολυδιάστατη» και εξήγησε ότι στη νομοθεσία για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, «υπάρχει βασικό κριτήριο για τον αγοραστή ότι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο χρηματιστήριο του εξωτερικού, εγνωσμένης αξίας». 

«Όταν αυτό το χρηματιστήριο επενδύσει ως μεγαλομέτοχος, θα φέρει στο ΧΑΚ και τεχνογνωσία και νέα προϊόντα και παράλληλα θα προσφέρει τη διαβεβαίωση στους επενδυτές, ότι θα υπάρχει πλέον αυξημένη εμπορευσιμότητα στο χρηματιστήριο μας», υπογράμμισε.

Η αποκρατικοποίηση, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, «δεν είναι πανάκεια καθώς θα πρέπει να δοθούν και φορολογικά κίνητρα σε κάποιες εταιρείες και σε επενδυτές, για επανεκκίνηση του χρηματιστηριακού θεσμού». 

Εισαγωγή στο ΧΑΚ κρατικών ομολόγων 

Επιπλέον, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι ολοκληρώνεται η υλοποίηση της συμφωνίας που έγινε το 2021 με το αποθετήριο της Ελβετίας (SIX SIS) για διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών και πρόσθεσε ότι κύριος στόχος αυτής της συμφωνίας, είναι «σε πρώτο στάδιο, τα ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας (EMTN’s), αξίας πέραν των €10 δισεκατομμυρίων, που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, να εισαχθούν παράλληλα και στο ΧΑΚ». 

«Όταν γίνει αυτή η παράλληλη εισαγωγή, θα δίδεται πολύ πιο εύκολα η δυνατότητα σε Κύπριους επενδυτές  να κάνουν συναλλαγές σε κυβερνητικά ομόλογα». «Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα τόσο για την αύξηση της κεφαλαιοποίησης του ΧΑΚ, όσο και για την εμπορευσιμότητα του», υπογράμμισε.

Με αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΧΑΚ, «από τη μία, βοηθούμε την Κυπριακή Δημοκρατία να έχει τα ομόλογα της εισηγμένα στην χώρα της – δεν γνωρίζω να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δεν έχει τα ομόλογα της εισηγμένα και στο χρηματιστήριο της – και από την άλλη, θα αυξήσει σημαντικά την κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου».

Ανέφερε ότι επί του θέματος αυτού, αναμένεται από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει προσεχώς αίτηση για εισαγωγή των κρατικών ομολόγων και στο ΧΑΚ και πρόσθεσε πως μετά από την κατάθεση της αίτησης, τα ομόλογα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διαπραγματεύονται και στο ΧΑΚ, παράλληλα με τη διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.    

Είπε ακόμη ότι για το ΧΑΚ θα ήταν επιθυμητό όπως το Υπουργείο προχωρήσει και σε μία πρώτη εγχώρια έκδοση κυβερνητικών ομολόγων η οποία να εισαχθεί μόνο στο Χρηματιστήριο της Κύπρου και πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι καλό τόσο για το Υπουργείο Οικονομικών για να διαθέτει και εγχώριο δανεισμό – όχι μόνο δανεισμό από το εξωτερικό – όσο και για το Κυπριακό  Χρηματιστήριο. Το ΧΑΚ, σε συνεργασία με συντελεστές της Αγοράς (τα Μέλη του ΧΑΚ) υπέβαλε για το σκοπό αυτό, σχετική πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών με εισηγήσεις του.

Χρηματιστήριο Ενέργειας – Ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι το ΧΑΚ είναι από 2019 ιδρυτικός μέτοχος με ποσοστό 10% στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδας, συμμετέχοντας και στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου αυτού, προσθέτοντας ότι «ως ΧΑΚ είμαστε έτοιμοι από καιρό, μόλις λειτουργήσει η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο, να ανταποκριθούμε με την εκκαθάριση συναλλαγών και το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών της αγοράς αυτής». Για το σκοπό αυτό, πρόσθεσε, το ΧΑΚ έχει συνομολογήσει ειδική συμφωνία με το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και είναι ήδη έτοιμο με τις δικές του υποδομές.

Είπε ακόμη ότι το ΧΑΚ μαζί με τους συνεργάτες του είναι επίσης έτοιμο, όταν θα γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης, «να αναλάβει, εάν κληθεί, πλήρως την λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα και με την πρόταση που καταθέσαμε το 2019».   

«Το Χρηματιστήριο με τους συνεργάτες του διαθέτει την υποδομή για να εξυπηρετήσει μελλοντικά μέσω του αλγορίθμου PCR και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλες ευρωπαϊκές αγορές», υπογράμμισε.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Οικονομία: Ποιους κινδύνους «βλέπει» ο CEO της KPMG Κύπρου - Ο ρόλος του ΤΑΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ