Η τεχνολογία εξελίσσει τη μεταλλευτική βιομηχανία

Σημαντικές οι προοπτικές για την Κύπρο.

Του Peter van der Borgh*

Τα τελευταία 25 χρόνια η μεταλλευτική βιομηχανία έχει εξελιχθεί ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως λόγω της τεχνολογικής προόδου καθώς και των κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από διεθνείς φορείς και διέπουν τον κλάδο. Ταυτόχρονα, νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατ' επέκταση για συγκεκριμένα μέταλλα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του χαλκού, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατασκευή ανεμογεννητριών, ηλεκτρικών καλωδίων και πολλών άλλων υλικών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροδότηση.

Νέα εποχή για τη μεταλλευτική βιομηχανία

Οι εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Από την εξερεύνηση έως την εξόρυξη και την εξαγωγή μεταλλευμάτων στο εξωτερικό, η τεχνολογία έχει πλέον εισέλθει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για παράδειγμα, νέα εργαλεία και εξειδικευμένα λογισμικά χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση της επιφάνειας του εδάφους και του υπεδάφους, βοηθώντας τις εταιρείες να αξιολογήσουν εάν ένα απόθεμα πληροί τις προδιαγραφές ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εξόρυξης, αποφεύγοντας τη διενέργεια μη αναγκαίων γεωτρήσεων. Επιπλέον, η χρήση  εξειδικευμένου εξοπλισμού επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά το είδος των μετάλλων που περιέχει ένα απόθεμα, με αποτέλεσμα την υλοποίηση μίας πιο στοχευμένης και αποδοτικής διαδικασίας εξερεύνησης και εξόρυξης.

Σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις σημειώθηκαν και ως προς τη βελτίωση της ανάκτησης μετάλλων από μεταλλοφόρα πετρώματα καθώς και από παλαιά ορυχεία και χώρους εναπόθεσης τελμάτων κατεργασίας. Ειδικότερα, για χώρες όπως η Κύπρος, αυτού του είδους εξελίξεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που είχαν προκληθεί από την εξόρυξη μετάλλων στο παρελθόν.

Εκτός από την έμφαση που δίνεται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η σύγχρονη μεταλλευτική βιομηχανία επικεντρώνεται, επίσης, στην κοινωνική ευημερία καθώς και την εξασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων. Οι εργασιακές συνθήκες στον κλάδο έχουν βελτιωθεί καθώς οι εξελίξεις στη ρομποτική τεχνολογία και στα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης έχουν οδηγήσει σε ασφαλέστερους τρόπους εξόρυξης μετάλλων, καταναλώνοντας παράλληλα λιγότερη ενέργεια.

Σημαντικές προοπτικές για την Κύπρο

Η Κύπρος συνδέεται διαχρονικά με τη μεταλλευτική βιομηχανία καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία στην εξόρυξη χαλκού, η οποία χρονολογείται περίπου 4,000 χρόνια πριν. Η αυξανόμενη ζήτηση χαλκού σήμερα διανοίγει σημαντικές προοπτικές για την Κύπρο, η οποία μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την ανάπτυξη του τομέα, δεδομένης και της σημαντικής ποσότητας αποθεμάτων χαλκού που υπάρχουν στο νησί.

Ωστόσο, μετά τα γεγονότα του 1974 μεγάλα μεταλλεία εγκαταλείφθηκαν. Έκτοτε, υπήρξε περιορισμένη εξόρυξη χαλκού στην Κύπρο, αφήνοντας κατ’ επέκταση αναξιοποίητους πόρους. Σήμερα, η Venus Minerals φέρνει νέες τεχνολογικές καινοτομίες στην Κύπρο, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και μπορούν να συμβάλουν στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων παλαιών ορυχείων και στην ανακάλυψη νέων με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και παρακολούθηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν μια εταιρεία υποβάλει αίτηση για άδεια εξόρυξης, η διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενώ, παράλληλα, πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης της περιοχής. Επιπρόσθετα, διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς τις πρακτικές εξόρυξης, τα επίπεδα ηχορύπανσης καθώς και την ποιότητα του νερού και του αέρα. Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες μεταλλευτικής έρευνας και εξόρυξης είναι, επίσης, υποχρεωμένες να ακολουθούν όλους τους τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο αυστηρών παγκοσμίως.

Η Venus Minerals χρησιμοποιεί υπερσύγχρονες μεθόδους έρευνας, εξόρυξης και επεξεργασίας, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και να μεγιστοποιούν την απόδοση. Πρόσφατα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την χαρτογράφηση της επιφάνειας και την ανάλυση εδάφους στα περισσότερα από τα έργα της, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη δοκιμαστικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές το 2020.

*Διευθύνων Σύμβουλος της Venus Minerals Ltd

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ