Συγυρίζοντας την αγορά ακινήτων

Στεγαστικά δάνεια και ασφάλιση κτιρίων με το πάτημα ενός κουμπιού

του Παύλου Λοΐζου, CEO της WiRE

Τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε περιόδους που παλεύουν να αυξήσουν τις πηγές εσόδων τους, χωρίς την ίδια ώρα να δημιουργούν νέες πηγές κινδύνων; Θα μπορούσαν να προσφέρουν προϊόντα πλήρως προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα κτίρια, σε επιχειρήσεις του τομέα αλλά και σε ιδιώτες. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ορθή εκμετάλλευση των δεδομένων.

Στη WiRE αυτό επιχειρούμε να δημιουργήσουμε. Γι’ αυτό κι όταν εμείς κατηγοριοποιήσαμε την εταιρεία ως Proptech (ακίνητα-τεχνολογία), ειδικοί μας ανέφεραν πως από την στιγμή που αναπτύσσουμε λύσεις που θα χρησιμοποιεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τότε εμπίπτουμε στην κατηγορία των Fintech (χρηματοοικονομικά-τεχνολογία).  Στην πράξη αυτό που κάνουμε είναι να χτίζουμε το πλήρες προφίλ ενός ακινήτου, από τον τύπο του εδάφους στο οποίο έχει κατασκευαστεί το κτίριο, μέχρι το μέγεθός του, τα υλικά κατασκευής κτλ. Στη συνέχεια, συνδέουμε αυτό το προφίλ με τα δεδομένα τιμολόγησης στην αγορά και τα δεδομένα κινδύνου. Ακολούθως, το εμπλουτίζουμε περαιτέρω, χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και δορυφορικές εικόνες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό που κάνουμε είναι να «συγυρίζουμε» την υφιστάμενη εικόνα ενός ακινήτου και να ενώνουμε τα κομμάτια του πάζλ που ήδη υπάρχουν εκεί έξω. Όπως λέει και η μητέρα μου, «η απάντηση που ψάχνεις θα έρθει μόλις τακτοποιήσεις τα πάντα γύρω σου».

Φανταστείτε λοιπόν, έναν κόσμο στον οποίο όλα τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των ακινήτων είναι διαθέσιμα. Τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες; Ότι η ανάπτυξη εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε ακίνητο και η δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών είναι πλέον δυνατά σε διαδικτυακή μορφή.

Για παράδειγμα: Εάν γνωρίζουμε το είδος ενός ακινήτου και έχουμε συλλέξει δεδομένα τιμολόγησης για αυτό, π.χ. τις ζητούμενες τιμές και τις πληροφορίες συγκρίσιμων συναλλαγών, τότε μπορούμε να αναπτύξουμε ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο εκτίμησης για να παρέχουμε μια τιμή αναφοράς ώστε να μπορεί κάποιος να αποφασίσει αν θα το αγοράσει.

Η τράπεζα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτήν την αξία, μαζί με δείκτες κινδύνου για τον συγκεκριμένο υποτομέα, όπως το επίπεδο προσφοράς και πόσο ρευστοποιήσιμο είναι το συγκεκριμένο ακίνητο. Έτσι, μπορεί  να προσδιορίσει το ύψος του δανείου που θα παραχωρήσει καθώς και άλλες παραμέτρους, βάσει των οποίων θα δάνειζε τον ενδιαφερόμενο αγοραστή του ακινήτου. Εάν όλα τα πιο πάνω συνδυαστούν με το πιστωτικό προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη, τότε η τράπεζα μπορεί να έχει μια προσαρμοσμένη προσφορά δανείου, ουσιαστικά τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για το δάνειο online, διαθέσιμη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Εάν στο πιο πάνω μοτίβο πληροφοριών προστίθονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν ένα ακίνητο, π.χ. κίνδυνος πλημμύρας, κίνδυνος σεισμού κλπ., τότε οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να προσφέρουν μία προσφορά ασφάλισης στους πελάτες τους, ξανά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Εξεζητημένο; Αδύνατο; Πραγματικότητα! Το χτίζουμε ήδη.

Η WiRE εισέρχεται τώρα σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Ξεπεράσαμε τη φάση του «ευκταίου» και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο του «εφικτού», αφού  δημιουργούμε νέες ροές εργασίας για τους πελάτες μας. Όταν φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε χαρτογραφήσει όλα τα ακίνητα σε όλη την Ευρώπη, καταστήσουμε προσβάσιμη την πλατφόρμα μας σε όλους ώστε να έχουν πλήρη εικόνα των ακινήτων  και έχουμε ενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές υποθήκες και την ασφάλιση κτιρίων, αυτό θα είναι το τέλος του ταξιδιού μας.

Προς το παρόν, συνεχίζουμε το «συγύρισμα».

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ