Επένδυση στην Οικονομία της Γνώσης σημαίνει ανάπτυξη

Το μέλλον χαράσσεται με επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία

Σε μια εποχή έντονης παγκοσμιοποίησης, ανταγωνισμού και ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, τα πιο εξελιγμένα και ανεπτυγμένα κράτη είναι αυτά που εστιάζουν στην καινοτομία, στην ποιότητα της επιστημονικής έρευνας, την τεχνολογία και την διασύνδεση της ακαδημίας με τις νέες κοινωνικές και επιχειρηματικές προκλήσεις. 

Είναι ακριβώς γι’αυτό που το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας χρειάζεται να επικεντρωθεί στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε αυτή την «Οικονομία της Γνώσης», διότι μόνο με την διεύρυνση και την εμβάθυνση της μόρφωσης μπορεί μια κοινωνία να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και να θέσει το στίγμα της στον παγκόσμιο χάρτη. 

Με την συνεισφορά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο 5% του ΑΕΠ της Κύπρου ξεπερνώντας το €1 δις έχουν δημιουργηθεί ήδη 10,000 θέσεις εργασίας υψηλής στάθμης.  Προβλέπεται δε ότι το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 7% του ΑΕΠ στα επόμενα 5 χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως οι δείκτες ως προς την έρευνα παραμένουν απογοητευτικοί. Η έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνεται στο πολύ χαμηλό 0.5% όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 2%. Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε δίνοντας προτεραιότητα και κίνητρα για σοβαρές επενδύσεις στην έρευνα.

Χωρίς αμφιβολία τα πανεπιστημιακά ιδρύματα συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικής έρευνας, όπως στην περίπτωση του Κέντρου Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου  το οποίο εξασφάλισε πρόσφατα νέα Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €1.8εκ. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία του Πανεπιστημίου με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Microsoft για τη δημιουργία του μοναδικού Microsoft Innovation Center στον χώρο του Πανεπιστημίου προσφέρει επιπλέον στήριξη στους φοιτητές, τους επιχειρηματίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αυξάνοντας την απασχόληση.

Η ύπαρξη ισχυρών πανεπιστημιακών δομών στην εποχή της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας σημαίνει ότι το κράτος έχει στη διάθεση του τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για να χαράξει τη στρατηγική πορεία της χώρας και να προσαρμοστεί στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.  Σημαντικό για αυτό όμως είναι η χαρτογράφηση και η εισαγωγή ποιοτικών και καινοτόμων ακαδημαϊκών προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες του αύριο και όχι του χθες.  Αυτό άλλωστε θα διασφαλίσει και την μακροχρόνια βιωσιμότητα του τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  Αναμένεται πως στην επόμενη δεκαετία θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις τόσο στον τομέα των καινούριων επαγγελμάτων όσο και των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει εξαγγείλει μεγαλεπήβολα σχέδια και επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κυβερνασφάλειας, τομείς στους οποίους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επενδύει με έντονους ρυθμούς επιδιώκοντας να πρωτοστατήσει στο χώρο. 

Η τεράστια επένδυση των €150εκ του διεθνούς οργανισμού Galileo Global Education στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήρθε να ενισχύει την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών μας και αποδεικνύει έμπρακτα την στήριξη, εμπιστοσύνη και πίστη πως επενδύοντας στη γνώση μπορεί να χαρακτεί το μέλλον. Το Galileo Global Education,  σημαντικός μέτοχος του οποίου είναι το ίδιο το Γαλλικό κράτος, είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός όμιλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λειτουργεί ένα δίκτυο 32 ιδρυμάτων σε 80 πανεπιστημιουπόλεις σε 10 χώρες, με πάνω από 85,000 φοιτητές.

Με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον αλλά και με έγνοια τις πραγματικές ανάγκες της νέας γενιάς δίνουμε επίσης έμφαση στην σύνδεση των μαθησιακών ικανοτήτων με τις επαγγελματικές δεξιότητες που θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των φοιτητών. Μια ενδελεχής έρευνα έδειξε ότι 8 στους 10 φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου εξασφαλίζουν εργασία στον τομέα των σπουδών τους μέσα στους έξι πρώτους μήνες από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, σημαντικό δε ποσοστό από αυτούς ενώ είναι ακόμα φοιτητές. Η QS Top Universities (QS Stars), απένειμε στο Πανεπιστήμιο (το μοναδικό σε Κύπρο και Ελλάδα) την ψηλότερη διάκριση των πέντε αστεριών στον τομέα της απασχολησιμότητας.

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως εκκολαπτήριο της νέας γενιάς, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση που (θα έπρεπε να) έχει η παιδεία με την οικονομία και τα κοινωνικά δρώμενα. Αυτό με τη σειρά του προσελκύει περισσότερους ξένους φοιτητές, οι οποίοι ως απόφοιτοι λειτουργούν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό.  

Ως μη κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει εδραιώσει τη φήμη του ως περιφερειακό κέντρο ποιοτικών πανεπιστημιακών σπουδών και έρευνας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπόνησε και εφαρμόζει στην πράξη και με προσήλωση ένα νέο μοντέλο που επικεντρώνεται σε ένα καλύτερο μέλλον.

-