Ουσιώδης μεταρρύθμιση η δημιουργία υφυπουργείου Τουρισμού

Η Κύπρος έχει ανάγκη από σοβαρές ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα προσθέτουν αξία στην οικονομία, δημιουργώντας ένα ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος και νέες θέσεις εργασίας.

Του Ανδρέα Δημητριάδη*

Ο τουριστικός τομέας διαχρονικά θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του τουριστικού τομέα κρίνεται όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη, δεδομένης μάλιστα και της πίεσης που δέχεται σήμερα η Κύπρος από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος και η Τουρκία. 

Η λειτουργία του υφυπουργείου Τουρισμού, από τον Ιανουάριο του 2019, αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ώθηση στον τουρισμό της Κύπρου, μέσα από μία οργανωμένη και εστιασμένη στρατηγική αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος. Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, μέσα από την επιχειρηματική δράση των μελών του, μπορεί να αποτελέσει διαχρονικό και αξιόπιστο συνεργάτη του νέου αυτού θεσμού. 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, αποτελεί μια ουσιώδη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αφενός γιατί θα συμβάλει στην αντιμετώπιση διαχρονικών γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών για τον τουρισμό, που απέρρεαν μέχρι τώρα από το πεπαλαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, και αφετέρου γιατί θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε μια εκσυγχρονισμένη τουριστική πολιτική, η οποία θα ανοίγει το δρόμο για την προσφορά εναλλακτικών μορφών τουρισμού που δεν περιορίζονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, καταπολεμώντας έτσι το φαινόμενο της εποχικότητας. Το νέο αυτό πλαίσιο ευνοεί, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων προσδίδοντας μια επιπρόσθετη δυναμική στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η Κύπρος έχει ανάγκη από σοβαρές ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα προσθέτουν αξία στην οικονομία, δημιουργώντας ένα ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος και νέες θέσεις εργασίας. Είναι η στιγμή, τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και η κυβέρνηση, να εργαστούμε σε αυτό το νέο πλαίσιο, για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, και τη στροφή στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων εναλλακτικής μορφής τουρισμού, όπως είναι ο ιατρικός, ο αθλητικός και ο συνεδριακός τουρισμός, δίνοντας μια νέα δυναμική στην τουριστική βιομηχανία, προωθώντας παράλληλα τη διασπορά της τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση τέτοιων μεγάλων αναπτυξιακών έργων μετά και από τη δημιουργία του υφυπουργείου Τουρισμού, θα λειτουργήσει ως καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια της πολιτείας για επίτευξη μιας δυνητικής μακροχρόνιας ανάπτυξης εντός του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος. Δεδομένης της δυναμικής επανόδου ανταγωνιστικών προορισμών καθώς και της επιβράδυνσης που παρατηρείται σε παραδοσιακές για εμάς τουριστικές αγορές, όπως η ρωσική, η ανάπτυξη αυτή θεωρείται πλέον αναγκαία.

Ως Σύνδεσμος, αναμένουμε τη λειτουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού ως ενός νέου αποτελεσματικού, θεσμοθετημένου μηχανισμού, ο οποίος θα καταστήσει το κράτος περισσότερο αποτελεσματικό και ευέλικτο, διευκολύνοντας την αδειοδότηση στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, μέσω των ποιοτικών και πολυδιάστατων έργων των μελών του, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, συμβάλλοντας δυναμικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. 
 

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ