Ακούστε τι λέει η κοινωνία: Ένας διάλογος στο LinkedIn

Η ανάρτηση που ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη σύγχρονη εποχή

Του Παύλου Λοΐζου*

Πρόσφατα ξεκίνησα έναν έντονο διάλογο στο LinkedIn που ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη σύγχρονη εποχή.

Στο επίκεντρο της ανάρτησής μου ήταν η ανάγκη για ψηφιακή μεταρρύθμιση, η δέσμευση για βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό, οι διαφανείς πρακτικές στον τομέα των ακινήτων, η ενισχυμένη στήριξη των οικογενειών και των γυναικών, και η αναθεώρηση των κάπως ξεπερασμένων νομικών και χρηματοπιστωτικών μας συστημάτων.

Η ανατροφοδότηση που έλαβα, η οποία ήταν γεμάτη από ανησυχίες και ιδέες, ενίσχυσε το κοινό όραμα για μια Κύπρο έτοιμη για το μέλλον.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Πολλοί συμμετέχοντες στη συζήτηση εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, χαρακτηρίζοντάς τις δυσκίνητες και ξεπερασμένες. Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει στον μετασχηματισμό αυτής της αφήγησης. Εξαλείφοντας τις διαδικασίες που βασίζονται στο χαρτί και εισάγοντας ψηφιακές διαδικασίες, μπορούμε να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα και να μειώσουμε τους την αχρείαστη σπατάλη. Επιπλέον, τα σχόλια από ξένους τόνισαν την ανάγκη για ευρύτερη γλωσσική προσβασιμότητα σε πλατφόρμες όπως η ARIADNI, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμπερίληψης τους στον ταχέως παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Υποδομές και αστικός σχεδιασμός: Η κλιματική αλλαγή είναι μια επικείμενη πραγματικότητα και οι ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα της Κύπρου. Προτάθηκαν βιώσιμες πρακτικές όπως η εφαρμογή συλλεκτών ηλιακής ενέργειας, η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και η προώθηση της αστικής γεωργίας. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του αστικού πρασίνου, το οποίο εξυπηρετεί τόσο αισθητικούς όσο και πρακτικούς σκοπούς, μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της σκληρής πραγματικότητας της ανόδου της θερμοκρασίας και στη βελτίωση του συνολικού βιοτικού επιπέδου.

Στέγαση και ακίνητη περιουσία: Πολλοί ερωτηθέντες επέστησαν την προσοχή στις προκλήσεις της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης και της διαφάνειας στον τομέα των ακινήτων. Οι προτάσεις κυμαίνονταν από την εισαγωγή στεγαστικών δανείων με κρατική εγγύηση, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν την ιδιοκτησία κατοικίας πιο προσιτή, έως την θέσπιση κανονισμών που θα συγκρατούν τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να διασφαλίσουν μια ισορροπημένη αγορά κατοικίας που θα δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες κάθε Κύπριου.

Στήριξη των οικογενειών και των γυναικών: Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα της συζήτησης, ήταν η επιτακτική ανάγκη για ισχυρότερους μηχανισμούς κοινωνικής στήριξης. Οι ερωτηθέντες υπογράμμισαν την αναγκαιότητα πολιτικών όπως οι παρατεταμένες γονικές άδειες, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στη βελτίωση του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων. Επιπλέον, η εισαγωγή υπηρεσιών όπως η δωρεάν σχολική μεταφορά και οι διευρυμένες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας μέχρι την ηλικία των 12 ετών αναφέρθηκαν συχνά ως κρίσιμες λύσεις για την ανακούφιση των εργαζόμενων γονέων και την προώθηση μιας ισορροπημένης οικογενειακής ζωής.

Νομικά και χρηματοοικονομικά συστήματα: Διαφανή και αποτελεσματικά νομικά και χρηματοοικονομικά συστήματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε προοδευτικής κοινωνίας. Τα σχόλια ανέδειξαν την απογοήτευση των κατοίκων από τα υφιστάμενα συστήματα, τονίζοντας την ανάγκη για πιο διαφανείς και ταχείες διαδικασίες. Η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η καθυστέρηση των αιτήσεων επιχορήγησης και η εξασφάλιση έγκαιρων χρηματοοικονομικών απαντήσεων μπορούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτά τα βασικά συστήματα.

Διαχείριση εργατικού δυναμικού και ταλέντων: Η Κύπρος διαθέτει ένα ταλαντούχο εργατικό δυναμικό που επιθυμεί την παγκόσμια αναγνώριση. Η συζήτηση υπογράμμισε τη σημασία όχι μόνο της προσέλκυσης αλλά και της διατήρησης αυτού του ταλέντου. Προσφέροντας ανταγωνιστικούς μισθούς σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα και παρέχοντας ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού της. Επιπλέον, η τυποποίηση των παροχών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να προωθήσει περαιτέρω την καινοτομία και να διασφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξη.

Δημόσιες μεταφορές και συνδεσιμότητα: Η προσδοκία όλων για μια πιο διασυνδεδεμένη Κύπρο ήταν έκδηλη στις απαντήσεις. Ένα αποτελεσματικό και προσβάσιμο σύστημα δημόσιων μεταφορών, όπως πιστεύουν πολλοί, μπορεί να φέρει επανάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις, να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα της χώρας. Δίνοντας προτεραιότητα σε τέτοιες δράσεις, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για μια πιο κινητική και φιλική προς το περιβάλλον Κύπρο.

Ανάπτυξη οικοσυστήματος για την καινοτομία: Η ιδέα της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας ήταν η «αγαπημένη» πολλών. Για την επίτευξη αυτού του οράματος, προτάθηκε από πολλούς η δημιουργία δομών υποστήριξης, όπως tech incubators για νεοφυείς επιχειρήσεις, και ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας για Έρευνα και Ανάπτυξη. Η προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες από τη βάση έναντι προσωρινών ξένων επενδύσεων μπορεί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία.

Περιβάλλον και βιωσιμότητα: Οι περιβαλλοντικοί θησαυροί της Κύπρου, από τις παρθένες παραλίες της μέχρι τα πλούσια τοπία της, πρέπει να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές. Οι ερωτηθέντες υπογράμμισαν έντονα την ανάγκη για δομημένες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, που κυμαίνονται από τη συστηματική συλλογή σκουπιδιών έως την προώθηση κοινοτικών πρωτοβουλιών ανακύκλωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τόσο για κυβερνητική δράση όσο και για συμμετοχή των πολιτών.

Επικοινωνία και γλώσσα: Η στρατηγική θέση της Κύπρου ήταν ένα ακόμα θέμα συζήτησης. Πολλοί ερωτηθέντες τόνισαν τη σημασία των πολύγλωσσων υπηρεσιών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλόμορφη κληρονομιά του έθνους μας και προωθούν τις διασυνοριακές διασυνδέσεις. Με την προώθηση της πολυγλωσσίας, όχι μόνο στα επίσημα έγγραφα αλλά και στην καθημερινή επικοινωνία, η Κύπρος μπορεί πραγματικά να εδραιώσει τη θέση της ως γέφυρα μεταξύ των ηπείρων.

Εκπαίδευση και συνεχής μάθηση: Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο ανταποκρίνεται στα παγκόσμια πρότυπα και δίνει προτεραιότητα στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών, θεωρήθηκε απαραίτητο. Παράλληλα με τα βασικά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, τονίστηκε επίσης η σημασία των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και της πραγματικής εφαρμογής των εννοιών που διδάσκονται, αντανακλώντας ένα κοινό όραμα για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προετοιμάζει πραγματικά τους μαθητές για τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Ανοικτός διάλογος και συνεργατική διακυβέρνηση: Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στον διάλογο στο LinkedIn υπογράμμισε τη σημασία των ανοικτών συζητήσεων. Η αληθινή διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο τις αποφάσεις αλλά και τις συνεργατικές διαδικασίες. Πολλοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν την επιθυμία για πλατφόρμες όπου θα μπορούν να εκφράζουν τακτικά τις ανησυχίες τους, υποδηλώνοντας μια πιο περιεκτική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που υπόσχεται ένα μέλλον που συνδημιουργείται από τους ανθρώπους του.

Αυτός ο ψηφιακός διάλογος ξεπέρασε την απλή συζήτηση- ήταν μια απόδειξη των δυνατοτήτων της Κύπρου και της συλλογικής βούλησης για την επίτευξή τους. Το αν οι πολιτικοί έχουν την αποφασιστικότητα να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα αντί να ικανοποιούν βραχυπρόθεσμα παράπονα που κατευνάζουν τους ψηφοφόρους, μένει να το δούμε.

*Διευθύνοντα Συμβούλου της Ask WiRE

Διαβάστε επίσης: Δημοσιονομικό: Το κράτος παίζει με την τύχη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ