Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών αποτελούν πηγή κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής.

*Του Λουκιανού Ράφτη

Τα τελευταία χρόνια η φράση «ψηφιακός μετασχηματισμός» (digital transformation) ακούγεται και εφαρμόζεται ολοένα και πιο έντονα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αφού η εποχή μας είναι digital. Για την ακρίβεια, διανύουμε μια μεταβατική περίοδο. Η μετάβαση αυτή αφορά το πέρασμα από τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων στις νέες τακτικές, οι οποίες εμπεριέχουν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών. Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι χάρη στην τεχνολογία, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ανέδειξε την ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική. Η διαδικασία αφομοίωσης αυτής της νέας κουλτούρας, ενέχει την αλλαγή στον τρόπο σκέψης τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων και προϋποθέτει σημαντική επένδυση στην τεχνολογία, όχι μόνο στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στον τομέα της εσωτερικής επικοινωνίας.

Οι νέες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) αποτελούν αναμφίβολα πηγή αλλαγής, κοινωνικής και οικονομικής, αφού μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μίας επιχείρησης και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και καθιστώντας πιο εύκολη και άμεση την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Η εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και η επίτευξη της αλλαγής των διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων, δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν επένδυση για το μέλλον. 

Παρόλα αυτά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα μας και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τις κυπριακές επιχειρήσεις, εξελίσσεται με αργά βήματα, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το έτος 2018, ο οποίος κατέταξε τη χώρα μας στην 21η θέση πανευρωπαϊκά. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά είναι λιγότερο πρόθυμες να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και να προωθήσουν έναν ολιστικό σχεδιασμό για ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στην αυτοματοποίηση των μηχανών, οι «ευφυείς» διασυνδέσεις, τα ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς και τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο δραστικές αλλαγές στο άμεσο μέλλον, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρουσιάζεται, λοιπόν, η ανάγκη για επίδειξη ετοιμότητας και καλών αντανακλαστικών στην αλματώδη και διαρκή τεχνολογική ανάπτυξη. Η επιβίωση κάθε επιχείρησης θα εξαρτηθεί κυρίως από το πόσο ανταγωνιστική είναι και πόσο ανταγωνιστική μπορεί να γίνει. Και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, δεν μπορεί παρά να αποτελεί το κλειδί για την επιβίωση κάθε επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή, αλλά και περαιτέρω για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ψηφιακή ωριμότητα και η εφαρμογή της τεχνολογίας στην οικονομία και την κοινωνία, θα θέσουν τον θεμέλιο λίθο για να διεκδικήσει η Κύπρος μερίδιο στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.  
 

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ