Ήρθαν τα ρομπότ που θα διαχειρίζονται τις επενδύσεις μας

Ένα βήμα πιο κοντά στο να διαχειρίζονται τα χρήματά μας είναι τα ρομπότ. 

Πηγή: Bloomberg

Η εταιρία AllianceBernstein Holding LP προχώρησε στην αναβάθμιση της εικονικής βοηθού που ακούει στο όνομα Abbie, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει τα καλύτερα ομόλογα για αγορά και πώληση με βάση την τιμολόγηση, την ευκολία συναλλαγών και τον κίνδυνο. 

Σε αντίθεση με οποιονδήποτε άνθρωπο, η Abbie μπορεί να σαρώσει εκατομμύρια σημεία δεδομένων, να φιλτράρει το σύνολο των διαθέσιμων ομολόγων μέσα σε δευτερόλεπτα και να εντοπίσει πιθανές συναλλαγές στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία που έχει κατασκευάσει η ίδια εταιρεία.

Η Abbie 2.0 μπορεί να εντοπίσει ομόλογα που ενδέχεται να έχουν διαφύγει στους ανθρώπους, να εντοπίσει ανθρώπινο λάθος και να επικοινωνήσει με όμοιά της προγράμματα.

Ο αρχικός ηλεκτρονικός βοηθός που είχε λανσάρει η εταιρία τον Ιανουάριο, ο AllianceBernstein, μπορούσε μόνο να δημιουργήσει εντολές για ομόλογα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Η αναβαθμισμένη έκδοση θα στοχεύσει αρχικά τα ομόλογα υψηλής αποδόσεως και θα επεκταθεί σε άλλες αγορές τους επόμενους μήνες. Πάντως, προς το παρόν η εταιρία η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία $550 δισ. θα εξακολουθήσει να βασίζεται στον άνθρωπο για να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και να εκτελέσει συναλλαγές.