Κίνδυνος για πολλές χιλιάδες απολύσεις σε περίπτωση συγχώνευσης Deutsche Bank-Commerzbank

Πολλές είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Πηγή: Bloomberg

Σοβαρές είναι οι ενστάσεις σε σχέση με το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Commerzbank εξακολουθούν να έχουν πολλά μέλη του εποπτικού συμβουλίου της Deutsche Bank. 

Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως υποστηρίζουν, θα σήμαινε -μεταξύ άλλων- τον κίνδυνο απώλειας πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας. 

Συγκεκριμένα, οι Γιαν Ντούσεκ και Στέφαν Ζουκάλσκι, δύο από τους βασικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στο εποπτικό όργανο της Deutsche Bank αντιτίθενται στην συγχώνευση, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι εάν αυτή  προχωρήσει θα χαθούν έως και 30.000 θέσεις εργασίας. 

Την ίδια ώρα, ο Ντούσεκ προειδοποίησε πως η συγχώνευση θα έκανε τη νέα τράπεζα που θα πρόκυπτε πολύ πιο ευάλωτη σε επιθετική προσφορά εξαγοράς από το εξωτερικό και δεν θα δημιουργούσε έναν «εθνικό πρωταθλητή», όπως φαίνεται να πιστεύει το Βερολίνο.