ΕΚ: Τι αλλάζει στην εποπτεία των κρυπτονομισμάτων

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα ετοίμασε η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωβουλής

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε σχέδια κανόνων για την εποπτεία, την προστασία των καταναλωτών και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων όπως τα bitcoin.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (ΕΚ) ενέκρινε, με 31 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 23 αποχές, τη διαπραγματευτική της θέση σχετικά με τους νέους κανόνες για τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία. Στόχος η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών και η υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών και εναλλακτικών μέσων πληρωμής.

Οι βασικές διατάξεις που συμφωνήθηκαν από τους βουλευτές του ΕΚ για όσους εκδίδουν και διαπραγματεύονται κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των μαρκών που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία και μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος) καλύπτουν τη διαφάνεια, τη γνωστοποίηση, την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των συναλλαγών. Οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τους κινδύνους, το κόστος και τις χρεώσεις.

Επιπλέον, το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ, υποστηρίζει την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ρυθμίζοντας τις δημόσιες προσφορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, το συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει μέτρα κατά της χειραγώγησης της αγοράς και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Περιβαλλοντικές απειλές

Για να μειωθεί το υψηλό αποτύπωμα άνθρακα των κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των συναλλαγών, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει στους ευρωβουλευτές μια νομοθετική πρόταση για να συμπεριληφθεί στην ταξινόμηση της ΕΕ (σύστημα ταξινόμησης) για βιώσιμες δραστηριότητες οποιαδήποτε εξόρυξη κρυπτονομισμάτων δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην κλιματική αλλαγή, έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι και άλλες βιομηχανίες (π.χ. η βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας, κέντρα δεδομένων) καταναλώνουν επίσης ενεργειακούς πόρους που δεν είναι φιλικοί προς το κλίμα. Ζητούν από την Επιτροπή να εργαστεί για τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων σε διάφορους τομείς.

Εποπτεία

Οι ευρωβουλευτές θέλουν η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) να εποπτεύει την έκδοση μαρκών που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία, ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των κουπονιών ηλεκτρονικού χρήματος.

Επόμενα βήματα

Η απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την τελική μορφή του νομοσχεδίου εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ και 25 κατά.

Ιστορικό

Τα κρυπτονομίσματα, δεν εκδίδονται ούτε εγγυώνται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή. Επί του παρόντος, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό δημιουργεί κινδύνους για την προστασία των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειραγώγηση της αγοράς και οικονομικό έγκλημα. Το σχέδιο νόμου διαφοροποιεί τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης γενικά, τα μάρκες αναφοράς περιουσιακών στοιχείων (ARTs), που ονομάζονται επίσης «σταθερά νομίσματα», και τα μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος που χρησιμοποιούνται κυρίως για πληρωμές.

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα για μηχανισμούς απόδειξης εργασίας, που απαιτούν πολλή ενέργεια και καταλήγουν σε υψηλό αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργούν ηλεκτρονικά απόβλητα. Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, η κατανάλωση ενέργειας του Bitcoin ισούται με αυτήν ολόκληρων μικρών χωρών.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ