ΕΚΤ: Έγκρινε τον διορισμό Αράπογλου στο τιμόνι της Τράπεζας Κύπρου 

Έγκριση ΕΚΤ για την εκλογή του Τάκη Αράπογλου στην Προεδρία της Τράπεζας Κύπρου 

Η Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company) ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιουνίου 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  ενέκρινε την εκλογή του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου ως ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
 
Η εκλογή ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.
 
Ο κ. Τάκης Αράπογλου θα συμμετέχει επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως ακολούθως:
 
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Maksim Goldman
Lyn Grobler
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ